Анонси

Перша міжнародна наукова конференція 

«ЛІНГВОСФЕРА УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА», 

присвячена вшануванню пам’яті професора Костянтина Тищенка 


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Навчально-науковий інститут філології

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу

Лінгвістичний музей імені професора Костянтина Тищенка

Історичний факультет

Факультет соціології

Факультет психології

Географічний факультет 

Факультет інформаційних технологій

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Кафедра сходознавства

імені професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Філософський факультет Університету Масарика (Брно)

Дім мов Сапієнца (Університет Сапієнца в Римі)

 

Дорогі колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у

Першій міжнародній науковій конференції 

«ЛІНГВОСФЕРА УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА», 

присвяченій вшануванню пам’яті 

професора Костянтина Тищенка.

Конференція відбудеться у змішаному форматі

10-11 жовтня 2024 року.

Орієнтовна тематика

 

15.Багатомовність і мультикультуралізм у сучасному світі. Мовне прогнозування.

16.Мова та виклики сучасної інформаційно-цифрової ери.  Формування нової лінгвістичної парадигми.

 

Планується проведення круглого столу

 «Лінгвістичні музеї світу: проблеми становлення та перспективи розвитку»

 

Робочі мови конференції: українська, чеська, польська,  англійська, німецька, французька,  італійська.

 

Для участі в конференції необхідно заповнити анкету учасника до 1 вересня 2024 року на https://docs.google.com/forms/d/1yLxQ-pcLsXKHS2fElluCUft-DDyGANWbBFET1dWGfE/edit або надіслати заявку по електронній пошті на адресу: i.holubovska@knu.ua

Участь у конференції та публікація прийнятих доповідей  безкоштовні. Оргкомітет не бере на себе зобов’язань за оплату проживання та проїзду офлайнових учасників конференції.

Кінцевий термін подання робіт – 14 вересня 2024 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді електронного збірника, розбитого на відповідні тематичні напрями.

Оргкомітет включає учасників до тематичної програми після розгляду поданих матеріалів.

Адреса Оргкомітету конференції: Лінгвістичний музей імені професора Костянтина Тищенка, ауд. 455, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, Київ, 03150, Україна.

 

Конференція розпочинає роботу 10 жовтня 2024 року.

Тел. .  +380677433382; +380985257369

Електронна адреса: igolubovska777@gmail.com

 

Вимоги до оформлення анотацій і тез

1. Обсяг – 250-300 слів друкованого тексту у форматі MS Word для анотацій та до 3 сторінок для тез.

2. Всі поля повинні бути 20 мм. Абзацний відступ ̶ 1,25, без використання табуляції.

3. Шрифт Times New Roman 16, міжрядковий інтервал 1,0.

4. Вказуйте українською та англійською мовами:

– у правому верхньому куті: прізвище та ім'я автора (напівжирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повністю);

– через 1 інтервал – назву доповіді (по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом);

– через 1 інтервал (з абзацу з відступом) – ключові слова (не більше 10 слів, напівжирним шрифтом).

Анотацію та/або тези подавати англійською або українською мовою.

5. Посилання на використані джерела повинні бути подані в тексті у квадратних дужках: [4, p. 5].

6. У тексті допускаються рисунки і не більше однієї таблиці.

7. Список використаних джерел подається в кінці тексту через 1 інтервал після закінчення тексту (напівжирним шрифтом, по центру: «Список використаних джерел»). Бібліографічний опис посилань має відповідати вимогам гарвардського стилю цитування.

 

ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ ТЕЗ

 

Steven Smith,

PhD, Associate Professor,

Stanford University

 

SCIENTIFIC LEGACY OF PROFESSOR TYSHCHENKO AND MODERN LINGUISTICS

 

Key words: ………………………………………………………………………

 

Abstract/Thesis: ………………………………………………………………………. 

 

 

РАДО ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

Conference 10-11 October_2024_27_05_25_final version.pdf

Міжнародна науково-практична конференція «П’ятнадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» - «Українська культура 4.5.0. Тримаймо стрій!»

Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «П’ятнадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» - «Українська культура 4.5.0. Тримаймо стрій!», яка відбудеться 24 травня.

Конференція проводиться з метою об'єднати широке коло науковців-освітян, практиків-фольклористів, музеологів, фасилітаторів ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, медійників, представників української діаспори, представників влади та громадських діячів задля окреслення ефективних шляхів вивчення, збереження та популяризації української традиційної культури як важливого чинника національної ідентифікації, духовної деокупації та дієвого репрезентанта української самобутності на культурній мапі світу.

Форма проведення: онлайн.

Мова конференції: українська, англійська.

Чекаємо на зустріч!

Програма конференції 2024.pdf

Набір статей для публікації у ХХІV – ому випуску наукового журналу категорії Б “Studia Linguistica”

Шановні колеги!

Продовжується набір статей для публікації у ХХІV – ому випуску наукового журналу категорії Б “Studia Linguistica”.

Cтатті приймаються до 18 травня 2024 року на електронну адресу  studia.linguistica@ukr.net

Збірник внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із  філологічних наук (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.).

          Мови видання: українська, англійська, французька, німецька,румунська, польська, чеська.

       Статтям присвоюється DOI. Всі статті перевіряються на плагіат. Видання фінансується коштом авторів статей. Публікація для докторів наук безкоштовна.

 

50% КОШТІВ БУДЕ ВІДПРАВЛЕНО НА ПОТРЕБИ ЗСУ.

 

             Детальнішу інформацію про вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць
“STUDIA LINGUISTICA” дивіться на сайті: http://studia-linguistica.knu.ua/pro-zhurnal/, рубрика «Для авторів».

 

             Чекаємо на Ваші статті!

 

З повагою

Редколегія “Studia Linguistica”

Науково-практична конференція «Наукові читання памʼяті загиблих сходознавців»


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут філології

Кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Українсько-Японський центр КПІ ім. Ігоря Сікорського

Корейський освітній центр в Україні

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції 

«Наукові читання памʼяті загиблих сходознавців»,

 яка буде проводитися 10 травня 2024 року у змішаному форматі.

 

 

Планується робота за секціями:


 

ЛІНГВОДИДАКТИКА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

 

СХІДНОМОВНІ ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ

 

ЛІТЕРАТУРИ КРАЇН СХОДУ

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, японська, корейська, китайська, індонезійська, в’єтнамська, грузинська, турецька, арабська.

 

Всі учасники конференції отримають:
1) програму конференції 

2) сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних годин: 6 год (0,2 кредита ECTS) (сертифікат видається )

За результатами роботи конференції планується видати збірник тез.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

автор

Місто

за зразком Іван Петренко

(Київ, Україна)

Секція, підсекція за зразком вище

 

Назва статті (великими літерами)

 

Текст статті

       (посилання на літературу по тексту у круглих дужках за зразком (Прізвище рік, с. 23); список джерел оформлюється згідно зі стандартами APA)

 

         Література:

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук, Петренко Іван Петрович.

 

Увага!

    Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів)) подаються

відомості про авторів (П.І.П. (повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, 

науковий ступінь. 

       До участі у конференції приймаються статті обсягом від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді 

  комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх 

  сторін 20 мм.

 

       Матеріали на конференцію разом з квитанцією про сплату організаційного внеску приймаються електронною 

 поштою за адресою: orientalconfknu@gmail.com до 30 квітня 2024 р. включно.

 

  Організаційний внесок – 200 грн.

  Реквізити для оплати: ПриватБанк 4731185621393708, МоноБанк 5375411423232185

  Контактні особи і телефони:

  Кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

  e-mail: orientalconfknu@gmail.com

  Андріанов Дмитро – (099)930 85 73

  Козмін Михайло – (063)714 58 66

  Демчук Тетяна – (097)318 17 39

Набір статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 10 до 30 червня 2024 року  

Шановні колеги!

Оголошено набір статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 10 до 30 червня 2024 року.

Основна мета збірника – висвітлення актуальних питань стилістики, лінгвопоетики  та перекладознавства романських, германських та слов’янських мов, а також ознайомлення з новими перекладами.

Статті та переклади можна подавати такими мовами: французька, іспанська, італійська, португальська, англійська, німецька, новогрецька, українська.

Статті можна подавати за адресою: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14,

кафедра теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова (кімн. 65-66)

E-mail: tpprm@ukr.net  тел. (044) 239-34-09

Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

VІІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених

«ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ:

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ» 


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

11–12 квітня 2024 року відбудуться

VІІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених

 

«ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ:

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

 

У програмі конференції – обговорення актуальних тенденцій розвитку у філологічній науці, новаторських підходів у вивченні історії літератури, лінгвістики, перекладознавства, фольклористики, класичної філології, неоелліністики, теорії літератури, методики навчання мов і літератур у закладах середньої та вищої освіти, актуальних тенденцій та концептуальних ідей вітчизняної та зарубіжної філології.

Формат наукових читань – змішаний (онлайн або офлайн, з урахуванням безпекової ситуації).

Для участі у наукових читаннях просимо до 29 березня 2024 року надіслати матеріали конференції (тези) та заповнити реєстраційну форму учасника. Тема електронного листа повинна містити примітку – наукові_читання_2024_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку наукових читань. Обсяг тез – до 3000 знаків.

Реєстраційна форма: 

https://docs.google.com/forms/d/1o9v6qoWedDKehH2pYfBKctRAgQJwih5xmM7ac-ZfG3U/

Тези надіслати за такою адресою: nauka.philology@ukr.net

Тези повинні відповідати таким вимогам:

1. Прізвище, імʼя, освітній ступінь (бакалавр / магістр).

2. Прізвище та імʼя, науковий ступінь та вчене звання – наукового керівника.

3. Назва доповіді.

4. Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу), який відповідає вимогам академічної доброчесності.

5. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Іваненко О.І., магістрант(ка), ННІФ КНУ імені Тараса Шевченка 

Петренко О. М., д.філол.н., проф., науковий керівник

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ

ДРАМАТУРГІЇ

 

ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.

2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с. …

3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.

 

За підсумками наукових читань і рішенням редакційних колегій матеріали виступів (статті) можуть бути опубліковані у наукових виданнях Навчально-наукового інституту філології: «Мовні та концептуальні картини світу» (категорія Б), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» (категорія Б) та інших виданнях Навчально-наукового інституту філології.

 

Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 86. Телефон для довідок: (044) 239-34-69


Програма конференції: 

ННІФ_конф_програма_квітень_2024_на друк.pdf

Презентація двомовного (українсько-польського) збірника поетичних текстів шістьох українських поеток у перекладах відомих польських письменників

13 лютого об 11.30 в аудиторії 63 Навчально-наукового інституту філології за підтримки кафедри полоністики відбудеться презентації двомовного збірника (українсько-польського) поетичних текстів шістьох українських поеток у перекладах відомих польських письменників.

Книжка повстала в рамках ініціативи «Спільномова», яку заснувала випускниця та колишня викладачка університету, поетеса Ольга Ольхова за підтримки Польського товариства письменників. До книжки увійшли тексти : Мар’яни Савки, Олени Рибки, Дзвінки Матіяш, Йордани Дранчук, Юлії Бережко-Камінської та Ольги Ольхової.

Презентувати книжку до Києва приїдуть ініціатори видання:

- президентка Польського товариства письменників, дослідниця, професорка Інституту Літератури Польської Академії наук Анна Насіловська (авторка наукових і художніх бестселерів);

- керівник варшавського відділу Товариства польських письменників та один із перекладачів видання Збіґнєв Збиковський;

- авторки видання та укладачка збірки, ініціаторка «Спільномови» Ольга Ольхова.

Порядок денний:

Вітальне слово - Ректор КНТУШ Бугров Володимир Анатолійович

Виступ Ольги Ольхової

Виступ гостей 

Презентація збірки

Творча дискусія

Розширене засідання Літературної студії імені Максима Рильського 

13 лютого 2024 р. о 14.30 у залі Національного Музею літератури України (вул. Богдана Хмельницького, 11) відбудеться розширене засідання Літературна студія імені Максима Рильського Захід присвячується 25-й річниці відкриття в Київський національний університет імені Тараса Шевченка спеціальності «Літературна творчість».

У п р о г р а м і:

І. Вступне слово (Михайло Сидоржевський – голова Національної спілки письменників України).

2. Про 25-ліття спеціальності «Літературна творчість» (Михайло

Наєнко – професор, директор Центру літературної творчісті НН Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка).

3. Вручення відзнак НСПУ професорам університету та випускникам спеціальності «Літературна творчість» (Михайло Сидоржевський).

4. «Вільний мікрофон»: читання та обговорення нових творів студійців Літературної студії імені Максима Рильського та випускників спеціальності «Літературна творчість» попередніх років (староста Літературної студії Олексій Долгульов).

5. Презентація студентського альманаху «Сві-й-танок» (Випуск 14-й, 2023 р. ).

6. Різне.

Запрошуються секретарі НСПУ, голови літературних об’єднань Київської організації НСПУ, літстудійці студії імені Максима Рильського, небайдужі до художнього слова і всі, «хто серцем кучерявий».

Інформація про цей захід та прочитані нові твори будуть опубліковані у студентському альманасі Київського університету «Сві-й-танок» (випуск 16-й, 2024 р.). Тексти для опублікування надсилати на електронну адресу старшого лаборанта Центру літературної творчості Катерини Спасьонової (kate.spasonova@gmail.com).


СЕКРЕТАРІАТ НСПУ

ЦЕНТР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ

НН ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з англійської мови

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови оголошує проведення І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

Студентам, охочим взяти участь в конкурсі, необхідно зареєструватися та подати свої роботи за посиланням :

https://forms.gle/g1xDJ41ijgA2reqF7

Роботи приймаються до 26 лютого (включно) 2024 року.

На конкурс можна подавати оригінальні наукові роботи з актуальних питань перекладознавства (англо-український напрям), що є пошуковими за своїм характером, не мають нагород НАН України, органів державної влади, інших конкурсів.

Вимоги до оформлення:              

• шрифт – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5; поля: ліве – 30 мм., праве – 10 мм., верхнє й нижнє – 20 мм.

• Загальний обсяг роботи – до 30 сторінок.

• Обов’язкові елементи структури роботи: Титульна сторінка, Зміст, Вступ, Розділ(и), Висновки, Анотація*, Список використаних джерел**

• Мова наукової роботи – українська.

Детально про оформлення тут: https://cutt.ly/owKtBDcd

Наукові роботи, що порушують вимоги до оформлення або правила академічної доброчесності, до участі в конкурсі не допускаються.

Із запитаннями звертайтесь на кафедру теорії і практики перекладу з англійської мови, авд. 71, tppam@ukr.net (в темі листа вказуйте «Конкурс наукових робіт»).

Орфографічний конкурс з української мови 


Кафедра української філології для іноземних громадян запрошує іноземних студентів узяти участь в Орфографічному конкурсі з української мови.

Коли: 6 лютого 2024 року о 8:30 (за київським часом)

Де: Zoom

Щоб узяти участь, напишіть координатору конкурсу: доц. Ганна Швець h.shvets@knu.ua

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладу з англійської мови 

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови оголошуємо проведення І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

Студентів, охочих взяти участь в олімпіаді, просимо зареєструватись за посиланням:

https://forms.gle/vyKaB2b2g3dE1cr76

Заявки на участь приймаємо до 18 лютого 2024 року.

Плановані завдання:

1. письмовий переклад публіцистичного тексту фахового спрямування

2. письмовий переклад художнього тексту з англійської українською мовою

3. усний послідовний переклад суспільно-політичної промови з англійської українською мовою

Плановані дати проведення:

20 лютого - письмова частина (завдання 1 та 2)

22 лютого - усна частина (завдання 3)

Планована форма проведення: онлайн.

Зареєстрованим учасникам надійде детальна інформація щодо участі в I етапі олімпіади напередодні самого заходу.

Із запитаннями звертайтесь на кафедру теорії і практики перекладу з англійської мови, авд. 70, tppam@ukr.net (в темі листа вказуйте «Олімпіада»).

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладу (перська мова) 

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу оголошує проведення І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПЕРЕКЛАДУ (ПЕРСЬКА МОВА). Тільки для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Студентам, охочим взяти участь в олімпіаді, треба зареєструватись за посиланням: https://forms.gle/RgiRhSZD38PxswTB6

Заявки на участь приймаються до 18 лютого 2024 р.

Дата і місце проведення: 26 лютого 2024 р., понеділок, 10:00. Корпус НН інституту філології, авд. 63.

Зареєстрованим учасникам надійде детальна інформація щодо участі в I етапі олімпіади напередодні самого заходу.

Із запитаннями звертайтесь на кафедру мов і літератур Близького та Середнього Сходу, авд. 125, i.levchyn@knu.ua (в темі листа вказуйте «Олімпіада»).

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладу з арабської мови 

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу запрошує до участі в І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладу з арабської мови, яка відбудеться 15 лютого 2024 року о 10:00 в авд. 36 Навчально-наукового інституту філології.

Студенти, охочі взяти участь в олімпіаді, мають зареєструватися за посиланням:

https://forms.gle/WGcFPF3tdybm41eu5

Заявки на участь приймаємо до 12.02.2024 (включно) ‼️

Заплановані завдання:

Завдання 1. Письмовий переклад арабською мовою українськомовного суспільно-політичного тексту.

Завдання 2. Письмовий переклад фрагменту прозового арабського художнього тексту.

Завдання 3. Усний переклад арабською мовою фрагментів текстів без попереднього ознайомлення та підготовки.


Із запитаннями звертайтесь на кафедру мов і літератур Близького та Середнього Сходу, авд. 125, або надсилайте листи на ел. пошту організаторів заходу alina.kucherenko@knu.ua, вказавши в темі листа «Олімпіада».

VІІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ» 


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

11–12 квітня 2024 року відбудуться

VІІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених

 

«ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ:

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

 

У програмі конференції – обговорення актуальних тенденцій розвитку у філологічній науці, новаторських підходів у вивченні історії літератури, лінгвістики, перекладознавства, фольклористики, класичної філології, неоелліністики, теорії літератури, методики навчання мов і літератур у закладах середньої та вищої освіти, актуальних тенденцій та концептуальних ідей вітчизняної та зарубіжної філології.

 

Формат наукових читань – змішаний (онлайн або офлайн, з урахуванням безпекової ситуації).

Для участі у наукових читаннях просимо до 29 березня 2024 року надіслати матеріали конференції (тези) та заповнити реєстраційну форму учасника. Тема електронного листа повинна містити примітку – наукові_читання_2024_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку наукових читань. Обсяг тез – до 3000 знаків.

 

Реєстраційна форма: 

https://docs.google.com/forms/d/1o9v6qoWedDKehH2pYfBKctRAgQJwih5xmM7ac-ZfG3U/

 

Тези надіслати за такою адресою: nauka.philology@ukr.net

 

Тези повинні відповідати таким вимогам:

1. Прізвище, імʼя, освітній ступінь (бакалавр / магістр).

2. Прізвище та імʼя, науковий ступінь та вчене звання – наукового керівника.

3. Назва доповіді.

4. Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу), який відповідає вимогам академічної доброчесності.

5. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Іваненко О.І., магістрант(ка), ННІФ КНУ імені Тараса Шевченка 

Петренко О. М., д.філол.н., проф., науковий керівник

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ

ДРАМАТУРГІЇ

 

ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.

2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с. …

3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.

 

За підсумками наукових читань і рішенням редакційних колегій матеріали виступів (статті) можуть бути опубліковані у наукових виданнях Навчально-наукового інституту філології: «Мовні та концептуальні картини світу» (категорія Б), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» (категорія Б) та інших виданнях Навчально-наукового інституту філології.

ДОРОГА ЮНА ГРОМАДО!

Нині, як ніколи, багато важать наш емоційний стан, прагнення бути стійкими й сильними, спільна віра в перемогу Добра.

Саме з цією метою Кафедра історії української літератури, теорії літератури і літтворчості оголошує конкурс різдвяної історії «РІЗДВО ТРИВОГ І СПОДІВАНЬ».

Конкурс триватиме з листопада до грудня 2023 року. Результати оголосимо на початку Нового року.

І премія – 1000 грн

ІІ премія – 800 грн

ІІІ премія – 500 грн

Журі конкурсу, до якого входять відомі українські літературознавці та письменники, матиме також змогу відзначити й інші твори в додаткових номінаціях та рекомендувати їх до публікації.

До розгляду приймаємо прозові твори від 3000 до 10000 знаків (із пробілами).

Різдвяні історії  завжди посідали особливе місце в українському мистецтві, сповнюючи людей вірою в диво і добро. Сподіваємося, що й ваші твори гідно доповнять  національну традицію.

Тексти надсилайте на адресу: voennarizdvanaistoria2023@gmail.com

Загальноуніверситетський конкурс студентських та учнівських наукових робіт і есеїв, творчих робіт «Мій Шевченко»


Навчально-науковий інститут філології запрошує взяти участь у загальноуніверситетському  конкурсі студентських та учнівських наукових робіт і есе, творчих робіт «Мій Шевченко».

До конкурсу приймаються есе, самостійно виконані науково‑дослідницькі роботи з проблем наукової та художньої рецепції творчості Шевченка, які є пошуковими за своїм характером, мають наукову новизну й практичну цінність, а також творчі роботи.

 

Для участі в конкурсі зареєструйтеся, будь ласка, до 15 квітня за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/14f3KKcgisZdh-LdB-IodT1_jzDTsUbLiN9SArxEEpZs/edit

 

Роботи надсилайте за адресою: shevchenko.center@gmail.com

 

Конкурс проводиться у 2 тури:

Перший тур – заочний (рецензування робіт) із 30 квітня 2024 р. до 15 травня 2024 р.

Другий тур – очний, у форматі конференції (захист авторами відібраних журі робіт) – 17 травня 2024 р.

 

Вимоги до оформлення наукових робіт:

1. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4.

2. Обсяг зброшурованої конкурсної наукової роботи не повинен перевищувати 20 сторінок. Обсяг есе – до 5 сторінок.

3. Конкурсна наукова робота повинна мати титульний аркуш, анотацію, зміст, вступ, виклад основного змісту дослідження, висновки, список використаної літератури.

4. До кожної наукової роботи Конкурсу додається анотація. Анотація розміщується в зброшурованій роботі після титульного аркуша.

5. В анотації, яка має бути лаконічною та відображати основний зміст роботи, зазначаються її актуальність, мета, завдання, застосована методика дослідження і його висновки. У кінці анотації подається перелік ключових слів (не менше трьох і не більше п’яти), що вживаються в науковій роботі та визначають її тематику. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються в рядок, через кому. В анотації за потреби можна вказати ступінь апробації результатів дослідження (стаття у фаховому виданні, виступ на конференції тощо).

 

Вимоги до творчих робіт:

До творчих робіт зараховуються художні твори, присвячені постаті Тараса Шевченка, а також відеоролики, здійснені одноосібно або творчими колективами. Художній твір не повинен перевищувати 5 сторінок. Відеоролик повинен мати тривалість від 1 до 3‑х хвилин, якість – 480р, назву файлу латиницею, містити прізвища та імена авторів.

Програма Міжнародної наукової конференції "УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ ПІСЛЯ 1945 РОКУ ІСТОРІЯ-СУСПІЛЬСТВО-КУЛЬТУРА-НАУКА" 

   ЦЕНТР МІЖКУЛЬТУРНИХ ПОСТТОТАЛІТАРНИХ СТУДІЙ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВРОЦЛАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ у співпраці з НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИМ ІНСТИТУТОМ ФІЛОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА та у співпраці з НАЦІОНАЛЬНИМ МУЗЕЄМ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ запрошують 16 листопада 2023 р. на міжнародну наукову конференцію "УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ ПІСЛЯ 1945 РОКу ІСТОРІЯ-СУСПІЛЬСТВО-КУЛЬТУРА-НАУКА"

Форма онлайн, платформа TEAMS.

Ознайомитися з програмою можна нижче


PROGRAM_KONFERENCJI_UA_Emigracja_ukraińska_po_1945_roku_CTSP_2023.pdf

Програма VІІ Науково-методичного семінару «Лінгводидактика в загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики»

17 листопада 2023 року об 11.30 розпочнеться VІІ Науково-методичний семінар «Лінгводидактика в загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики». Напрямком цьогорічного семінару є "На орбіті підручника з української мови: аналіз, поради, критика й творчий внесок учителя".

Вибір підручника для навчання мови є важливою частиною професійної компетентності вчителя-філолога, і тому до програмних курсів наший студентів, які обрали фах учителя української та англійської мови, належать аналіз і критика підручників. Допомогти нам в освітньому процесі зголосилася когорта провідних учителів-філологів, які продемонструють свій досвід і творчий розвиток підручників з української мови для всіх класів середньої школи. 

Адреса зустрічі: https://meet.google.com/rro-zdij-rdy

Цей семінар декілька років проводиться під гаслом "Допитливий студент + креативний зірковий вчитель". З нами завжди співпрацюють журналісти, а хід семінару висвітлюємо в провідних методичних виданнях та на сайтах КНУТШ та ННІФ.

Переглянути матеріали й теми попередніх семінарів можна тут:

https://www.univ.kiev.ua/news/10728 

https://www.univ.kiev.ua/news/10069?fbclid=IwAR1HgED03yxsdjFVeUMFj893hcKzEovB Nmn8wDyTTFOJNfI1FC-K5wydRMQ 

http://slovoprosvity.org/2019/12/27/emotsiyna-kompetentnist-ta-emotsiynyy-intelekt-ustratehiiakh-na

Семінар-програма - 2023- 17Nov.pdf

Програма Міжнародної наукової конференції «Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур» 


Програма конференції.pdf

Презентація інноваційного наукового видання «Лінгвістична іміджелогія»

Кафедра стилістики та мовної комунікації Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує вас на презентацію інноваційного наукового видання «Лінгвістична іміджелогія», що відбудеться 14 листопада 2023 р. о 12.00 в Залі мистецтв Навчально-наукового інституту філології (бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 63).

Формат проведення презентації – офлайн / онлайн (на платформі ZOOM за покликанням:

https://us04web.zoom.us/j/2248617559?pwd=QTFSdnBhMDE1QkxkTDI4OHdxS09Jdz09

Ідентифікатор конференції: 224 861 7559

Код доступу: 8Z220V).

 

Чекаємо на вас!

Міжнародний науковий семінар «ПЕРЕКЛАД ТА КРИЗА»


Дата проведення: 20 жовтня 2023 року

Формат конференції: онлайн

Мова конференції: українська, новогрецька

Організатор: ННІФ КНУ імені Тараса Шевченка


Про подію:

 20 жовтня 2023 року у Навчально-науковому інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводитиметься Міжнародний науковий семінар «Переклад та криза» для фахівців у галузі неоелліністики.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка є основним осередком новогрецьких студій в Україні, відомим своїми перекладацькими традиціями. Звідси у 1950-х роках почався плідний поступ у царині перекладу новогрецької літератури під керівництвом професора Андрія Білецького та доцента Тетяни Чернишової. Їхні учні переклали українською твори Нікоса Казандзакіса, Стратиса Міривіліса, Йоргоса Сефериса, Константиноса Кавафіса та інших, учні їхніх учнів, професора Ніни Федорівни Клименко та професора Олександра Даниловича Пономаріва, продовжують викладати новогрецьку та виховувати нові покоління перекладачів новогрецької літератури.

Порівняно з іншими національними літературами шлях новогрецької літератури до читачів в інших країнах тернистий. Це зумовлено як складнощами у відтворенні новогрецьких текстів іншою мовою, так і тим фактом, що перекладом новогрецької літератури переважно займаються неоелліністи-ентузіасти.

Проведення цього семінару у критичні часи для України, яка зіткнулася з небувалою збройною  агресією з боку російської федерації, має на меті створити майданчик для зустрічі дружніх країн, які забезпечили велику підтримку від початку агресії і продовжують допомагати Україні, та надати можливість проведення відкритого діалогу щодо історії перекладу новогрецької літератури у країнах Центральної та Східної Європи, які стикалися у минулому чи й зараз стикаються з агресією з боку того самого агресора.  

Семінар адресовано фахівцям у галузі перекладу з новогрецької болгарською, грузинською, естонською, латвійською, литовською, німецькою, польською, румунською, угорською, українською, чеською, викладачам та студентам новогрецьких відділень в університетах Болгарії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Угорщини, України, Чехії, дослідникам та студентам, які цікавляться новогрецькою літературою та її перекладом.  

Тематичні секції семінару включають сучасні підходи до прозового та поетичного перекладу, прямого чи опосередковано через переклади третіми мовами, до методики викладання перекладу, дослідження історії перекладу, впливу влади та цензури на переклад, а також способів подолання лексичних та граматичних перекладацьких труднощів, які виникають під час перекладу з / на новогрецьку.

У Програмі семінару доповіді дослідників та круглий стіл, присвячений питанням викладання перекладу з / на новогрецьку, а також проблемам просування новогрецької літератури у країнах Центральної та Східної Європи.

Висловлюємо щиру вдячність доповідачам, голові Наукового комітету професору Бухарестського університету, доктору габілітованому Тудору Дину та членам Наукового комітету за їхню неоціненну допомогу у проведенні цього заходу.

Вітаємо на семінарі та сподіваємося, що його організація сприятиме встановленню тісніших контактів між новогрецькими відділеннями у регіоні з подальшою плідною та різнобічною співпрацею, а також віднайденню креативних рішень у відповідь на спільні виклики, з якими ми стикаємося. 

Робочі мови семінару – українська, новогрецька.

Програма семінару на покликанням.

programme translation crisis Kyiv (1)

Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур» 


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо до участі в щорічній Міжнародній науковій конференції «Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур», цього року присвяченій визначним ювілейним датам ‒ 100-річчю з дня народження професорів Іллі Кучеренка та Ніни Тоцької, 75-річчю з дня народження професора Анатолія Мойсієнка.

Конференція відбудеться 9–10 листопада 2023 року (офлайн / онлайн) у ННІФ (Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14).

Доповіді у форматі статей після анонімного рецензування будуть запропоновані до друку в чергових випусках часописів «Українське мовознавство» (категорія «Б», Index Copernicus); «Літературознавчі студії» (категорія Б); «Мовні і концептуальні картини світу» (категорія «Б», Index Copernicus) та ін.

Працюватимуть такі круглі столи та секції:

·        проблеми морфології та синтаксису української мови у світлі наукової спадщини І.К.Кучеренка;

·        питання української фонетики, фонології та орфоепії крізь призму наукових поглядів Н.І.Тоцької;

·        проблеми поетики і граматики текстових структур у руслі наукових досліджень і засад поетичної практики А.К.Мойсієнка;

·        актуальні напрями дослідження української мови в синхронії та діахронії;

·        новітні тенденції розвитку українського та світового мовознавства;

·        мова, література і культура в часи війни: трансформації та виклики розвитку;

·        дослідження історії літератури: теоретико-методологічні питання українського та світового літературознавства;

·        теорія і практика перекладу в координатах сучасних наукових парадигм;

·        макросвіт народної культури і національна ідентичність: виміри сьогодення.

Для участі в роботі конференції просимо до 31 жовтня 2023 року надіслати заявку (див. додаток) на електронну пошту конференції kafukrmov@ukr.net або вписати дані про себе в анкеті Google-Форм (https://docs.google.com/forms/d/1oOrPBeEiv-3Hkh0e6z0Iir-8zC5qCnd7GApXW8NE6ao/viewform?edit_requested=true)

Докладнішу інформацію можна отримати за телефонами:

044239-34-69 (заст. директора з наукової роботи)

044 239-33-49 (кафедра української мови та прикладної лінгвістики)

                          044 239-36-68  (кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості) 

Оргкомітет 

Продовжується набір статей для публікації у ХХІІІ – ому випуску наукового журналу категорії Б “Studia Linguistica”


Cтатті приймаються до 30 жовтня 2023 року на електронну адресу studia.linguistica@ukr.net

Збірник внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.).

Мови видання: українська, англійська, французька, німецька,румунська, польська, чеська.

Статтям присвоюється DOI. Всі статті перевіряються на плагіат. Видання фінансується коштом авторів статей. Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно.

 

Детальнішу інформацію про вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA” дивіться на сайті: http://studia-linguistica.knu.ua/pro-zhurnal/, рубрика «Для авторів».


Редколегія “Studia Linguistica”

Конкурс перекладів прозового та поетичного твору 

до Дня Перекладача 2023


Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови оголошує творчий конкурс перекладів прозового та поетичного твору до Дня Перекладача 2023!

Свої переклади надсилайте на tppam.contest@gmail.com до 29.09.2023, 21:00.

У темі листа вкажіть «Конкурс перекладів: Проза» або «Конкурс перекладів: Поезія», а в тілі листа не забудьте надати інформацію про себе - ПІБ, назву ЗВО, спеціальність, освітню програму, курс та групу.

Випробовувати свої творчі здібності можна як в одній категорії, так і в обох.

Переможців оголосимо 2 жовтня на сторінці кафедри у FB: TPPAM.if.knu

Бажаємо натхнення та з нетерпінням чекаємо на ваші переклади!

Текст конкурсного завдання прозового твору - https://cutt.ly/YwxkYTbr

Текст конкурсного завдання віршованого твору - https://cutt.ly/twxkIrrs

Вересне Літературна студія імені Максима Рильського наживо!


Перше офлайн-зібрання в новому 2023-24 навчальному році.

12 вересня 2023 р. в мистецькій залі № 63 гуманітарного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка. Початок о 14.30 (Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14).

Запрошуємо всіх, «хто серцем кучерявий», хто покликаний до образної літературної творчості та її критичного аналізу.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗІБРАННЯ

І. Звіт про роботу Літстудії в 2022-23 н. р. і вручення грамот та дипломів призерам студентського конкурсу «Жива троянда’23» (староста літстудії, голова журі конкурсу Антін Іщук)

2. Вручення грамот і дипломів призерам студентського конкурсу «Жива троянда’23» (заступниця старости, голова журі конкурсу Марія Ставісюк).

3. Читання й обговорення нових творів студентів 2-го курсу спеціальності Літературна творчість та всіх інших спеціальностей (староста Антін Іщук).

4. «Вільний мікрофон» (заступниці старости Юлія Гупалюк та Марія Ставісюк).

5. Вибори старости Літературної студії і його заступників.

Прочитані на зібранні твори та світлини авторів прохання надсилати на електронну адресу старшого лаборанта Центру літературної творчості Катерини Спасьонової - kate.spasonova@gmail.com.

Для вручення грамот і дипломів прохання до призерів прибути (за можливості) особисто:

ПРИЗЕРИ КОНКУРСУ «ЖИВА ТРОЯНДА ‘23»

БРИЧКА Максим (Центрально-український державний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький).

ДОЛГУЛЬОВ Олексій (Київський НУ імені Тараса Шевченка).

ОЛЮХА Ігор (Полтапвський НПУ імені Володимира Короленка).

СУПРУН Аліна (Київський НУ імені Тараса Шевченка).

ЯРОВА Поліна (Полтапвський НПУ імені Володимира Короленка).

Твори призерів конкурсу, а також прочитані твори на зібранні студії і світлини авторів будуть опубліковані в студентському літературному альманасі "Сві-й-танок", випуск 15. (2024).


ЦЕНТР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ НН Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

Набір матеріалів до «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика»

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас і Ваших колег оприлюднити результати Ваших наукових досліджень у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика»

Мови публікації: українська, польська, литовська, англійська, німецька.

Метою журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» є публікація рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальності 035 «Філологія», а також матеріалів оглядового або науково-методичного характеру (рецензії на книжкові видання або статті; огляди-презентації нових видань; огляди дисертаційних досліджень тощо).

Види публікацій: вступне слово редактора, оригінальні дослідницькі статті, оглядові статті, документи і матеріали, рецензії та огляди, хроніки.

Проблематика публікацій:

·            теорія й історія української літератури;

·            компаративістика;

·            зарубіжні і слов'янські літератури;

·            текстологія;

·            літературне джерелознавство;

·            літературна критика;

·            теорія та методологія мовознавства;

·            класична філологія;

·            когнітивна лінгвістика;

·            зіставне мовознавство;

·            комунікативна лінгвістика;

·            дискурсологія;

·            лінгвокультурологія;

·            психолінгвістика;

·            лінгвофілософія;

·            неоелліністика;

·            етнічна історія українського народу;

·            історико-етнографічне вивчення культури;

·            етнокультура та мистецтво зарубіжних країн.

 

Індексування та архівування. «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» охоплює такі бази даних та архіви:

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Ulrich’s Periodicals Directory

Index Copernicus International Journals Master List

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського нацонального університету імені Тараса Шевченка

CrossRef

Google Scholar

 

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 035 Філологія (наказ МОН №320 від 7.04.2022).

Матеріали надсилайте, будь ласка, через сайт:

https://philology-journal.com/index.php/journal/about/submissions

Періодичність видання: двічі на рік.

Дедлайн для надсилання матеріалів:

- у перший випуск – 15 січня (оприлюднення на сайті планується на квітень);

- у другий випуск – 15 червня (оприлюднення на сайті планується на жовтень).

 

Детальну інформацію про вимоги до оформлення статей, а також архів попередніх випусків можна знайти за покликанням: https://philology-journal.com/index.php/journal/for-authors

Будемо також дуже вдячні за поширення інформації серед зацікавлених осіб.

 

З повагою

Світлана Гриценко (головний редактор)

Олеся Лазер-Паньків (відповідальний редактор) 

Продовжено набір статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 9 до 30 вересня 2023 року

Шановні колеги!

Продовжено набір статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 9 до 30 вересня 2023 року.

Основна мета збірника – висвітлення актуальних питань стилістики, лінгвопоетики  та перекладознавства романських, германських та слов’янських мов, а також ознайомлення з новими перекладами.

Статті та переклади можна подавати такими мовами: французька, іспанська, італійська, португальська, англійська, німецька, новогрецька, українська.

Статті можна подавати за адресою: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, кафедра теорії та практики перекладу романських мов

ім. М. Зерова (кімн. 65-66)

E-mail: tpprm@ukr.net  тел. (044) 239-34-09

Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника."


Кафедра теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова

УКРАЇНА – ЛИТВА: ІСТОРИЧНІ, МОВНО-КУЛЬТУРНІ ТА ТУРИСТСЬКІ ПАРАЛЕЛІ 

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

м. Анікщяй, Литва 21-22 серпня 2023 р. 

Конференція відбудеться наживо та в дистанційному режимі https://us02web.zoom.us/j/81969541969?pwd=aXVKNUowTnFBYnNaWGdiMFFObFVTQT09 

Ідентифікатор конференції: 819 6954 1969 

Код доступу: 627413 

Програма


PRELIMINARI-KONFERENCIJOS-PROGRAMA.pdf

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗБІРКИ ВІРШІВ АННИ ЕЛІЗИ РАДКЕ «LAUDES UCRAINAE – ХВАЛА УКРАЇНІ»

Шановні друзі, колеги!

 

Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує на ПРЕЗЕНТАЦІЮ ЗБІРКИ ВІРШІВ АННИ ЕЛІЗИ РАДКЕ «LAUDES UCRAINAE – ХВАЛА УКРАЇНІ» (Вюрцбург, Königshausen & Neumann, 2023, 360 с.), яка відбудеться 18 травня, о 14:30 на платформі ZOOM за покликанням: http://surl.li/gxhro

Анонс.pdf

Міжнародна науково-практична конференція "Чотирнадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській"  

Шановні колеги! Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут філології, кафедра фольклористики та Центр фольклору та етнографії запрошують вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Чотирнадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській", яка відбудеться 25-26 травня на платформі Zoom.  Для підтвердження участі заповнюйте заявку https://docs.google.com/.../1rWVgG3apT9krnFJe.../viewform...

Кожному, хто братиме участь у читаннях, буде надіслана програма і сертифікат учасника конференції.

Приблизні напрями наукових дискусій:

• Фольклор України як націєтвірний чинник

• Фольклористика в Україні та світі: здобутки, проблеми методології, перспективи розвитку

• На перехресті двох культур: взаємодія колективної та індивідуальної творчості

• Фольклор та фольклористика етнографічних регіонів України.

• Україна і світ: полілог культур

• Фольклорна сугестія в сучасному медіапросторі

• Традиційна культура етнічних спільнот України

• Нематеріальна та матеріальна культурна спадщина України: проблема збереження в умовах воєнного часу

Долучайтесь!

Філологічний семінар «Теоретичні і методологічні

 проблеми літературознавства»


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ТЕОРІЇ

ЛІТЕРАТУРИ І ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ

ЦЕНТР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ

 

ФІЛОЛОІЧНИЙ СЕМІНАР «Теоретичні і методологічні

 проблеми літературознавства»

 

                          

 

П Р О Г Р А М А

23-ГО ФІЛОЛОГІЧНОГО СЕМІНАРУ

«КАНОН ЛІТЕРАТУРНОЇ ІСТОРІЇ ТА ЖАНРОВІ КАНОНИ»

21 квітня 2023 року, о 16.00

 

ВСТУПНЕ СЛОВО.

Наєнко Михайло. Літературні канони мінус догматика.

 

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

ЛІТЕРАТУРНИХ КАНОНІВ 

Іванишин Петро (Дрогобич). Канонізація й деканонізація як герменевтична проблема.

Гарасим Ярослав (Львів). Трансжанровість у текстах української календарно-обрядової пісенності

Радько Ганна (Полтава). До питання жанрової класифікації лірики (на матеріалі творчості Д. Павличка). 

Фесенко Оксана (Київ). Педагогічне наближення до вивчення жанрових канонів літературної історії України у Київському військовому ліцеї імені І. Богуна. 

Славинський Микола (Київ). Тема п’ятихвилинки: інтерв’ю, діалог, полілог (про канони журналістських жанрів).

 

КАНОНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ПОСТАТЕЙ

І ЖАНРОВИХ СТРУКТУР

Соболь Валентина (Варшава). Багатомовний діаріуш Пилипа Оролика в каноні барокової літератури.

Клочек Григорій (Кропивницький).  Локус творчості Марка Вовчка в  каноні реалізму.

Пилипчук Святослав (Львів). Іван Франко – дослідник теорії та історії романної канонізації. 

Бернадська Ніна (Київ). Соціально-психологічний жанровий різновид епіки: чи можлива термінологічна інверсія? 

Василенко Вадим (Київ). Роман «День гніву» Юрія Косача і модернізація історичного жанру. 

Кавун Лідія. (Черкаси). Морфологія роману Марії Матіос «Букова земля».

Поліщук Ярослав (Познань, Польська республіка). Радянське минуле як об’єкт культурної реконструкції в сучасному канонічному романі (на прикладі «Клавки» та «Юри» Марини Гримич).

Рева Людмила (Одеса). Жанрово-стильові традиції й наративні парадокси «новели» та «оповідання».

Рарицький Олег (Кам’янець-Подільський). Мемуарна проза в оптиці художнього експерименту.

ОБГОВОРЕННЯ, ПОЛЕМІКА, ПІДСУМКИ.

Регламент доповідей – до 15 хвилин; виступ в обговоренні – до 5 хвилин.

 

Семінар  відбудеться в он-лайн форматі за покликом:

Zoom

https://us04web.zoom.us/j/7433017940?pwd=aUc2K2l1cXBoQXBrbitvMWtGVmJEdz09

Ідентифікатор семінару: 743 301 7940

Код доступу: 2pc24Q

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ФІЛОЛОГІЧНОГО СЕМІНАРУ ПРОФ. МИХАЙЛО НАЄНКО

Науково-методичний семінар “Класична філологія у сучасному лінгвокультурному просторі” 

Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики запрошує на науково-методичний семінар “Класична філологія у сучасному лінгвокультурному просторі”, який відбудеться 27 квітня о 14.30

(посилання на зустріч: https://meet.google.com/ecf-rtgy-vbo)

  План семінару:

1. Доповідь “Латинські рукописи Нового Завіту до курсу «Ранньохристиянська література»” (проф. Звонська Л.Л.).

2. Доповідь “А. Содомора – Гомер сучасності” (проф.Лучканин С.М.).

3. Доповідь “Дослідники пізньоантичної та ранньохристиянської епох” (доц. Кожушний О.В.).

4. Доповідь “Латинськомовна єзуітська поетика к. 17 ст. "LeoRoxolanus" як мовно-культурне джерело” (доц. Миронова В.М.).

5. Доповідь “Вергілієва “Енеїда”: сугестивний аспект” (доц. Лефтерова О.М.).

Літературна студія імені Максима Рильського "ЖИВА ТРОЯНДА - 23"!

Літературний онлайн-конкурс студійців-письменників Літературної студії імені Максима Рильського Київського та інших університетів України і зарубіжжя відбудеться 11 квітня 2023 р. о 17.00.

За такими номінаціями:

1. Поезія,

2. Проза і драматургія,

3. Літературна критика,

4. Художній переклад.


Код приєднання:

Марія Кюрі is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Літературна студія імені Максима Рильського

Time: Apr 11, 2023 05:00 PM Kyiv

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/78518823165...

Meeting ID: 785 1882 3165

Passcode: smertmk123


Тексти учасників конкурсу та їх світлини надсилати на електронну адресу голови журі конкурсу mashastavisyuk@gmail.com

Голова журі конкурсу - Марія Ставісюк. Заступниця голови - Юлія Гупалюк. Члени журі: Антін Іщук, Світлана Вертола, Ілона Михніцька.

Читання творів учасниками конкурсу відбудуться в указаний час (11 квітня, 17.00), а надсилати тексти і фотографії учасників можна надсилати на вказану електронну адресу Марії Ставісюк і до проведення конкурсу, і після нього (протягом 11 - 16 квітня).

Підсумки конкурсу будуть оголошені на засіданні Літературної студії імені Максима Рильського 16 травня 2023 р. о 17.00.

Тексти призерів конкурсу та їх учасників опублікує студентський альманах "Сві-й-танок", випуск 15, 2023 р.

В конкурсі можуть брати участь і члени журі конкурсу, які нині є студентами чи магістрантами.


ЦЕНТР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ НН ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕН

ПРОГРАМА VIІ Всеукраїнських наукових читань за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ» 

ПРОГРАМА VIІ Всеукраїнських наукових читань за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ».pdf

Оголошується набір статей у ХХІІ-ий випуск фахового періодичного видання STUDIA LINGUISTICA 

Шановні колеги!

Продовжується набір статей для публікації у ХХІI – ому випуску наукового журналу категорії Б “Studia Linguistica”.

Cтатті приймаються до 28 травня 2023 року на електронну адресу  studia.linguistica@ukr.net

Збірник внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із  філологічних наук (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.).

      Мови видання: українська, англійська, французька, німецька,румунська, польська, чеська.

     Статтям присвоюється DOI. Всі статті перевіряються на плагіат. Видання фінансується коштом авторів статей. Публікація для докторів наук безкоштовна.

 

50% КОШТІВ БУДЕ ВІДПРАВЛЕНО НА ПОТРЕБИ ЗСУ.

 

Детальнішу інформацію про вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць
STUDIA LINGUISTICA” дивіться на сайті: http://studia-linguistica.knu.ua/pro-zhurnal/, рубрика «Для авторів».

 

Чекаємо на Ваші статті!

 

З повагою

Редколегія “Studia Linguistica”

Березневе зібрання Літературної студії імені Максима Рильського

Перше весняне онлайн-зібрання Літературної студії імені Максима Рильського відбудеться на 14 березня 2023 р. о 17.00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Презентація альманаху "Сві-й-танок, Випуск 13-й" (Автори альманаху див.: сторінку у ФБ "Літературна творчість". Список авторів представить упорядник альманаху Марина Єщенко - к.ф.н., ст. лаборант Центру літературної творчості).

2. "Вільний мікрофон". Нові твори читають усі охочі-студійці спеціальності "Літературна творчість" і всіх спеціальностей Київського та інших університетів України і зарубіжжя (модерують Юлія Гупалюк і Марія Ставісюк - заступниці старости Літературної студії).

3. Підготовка до студентського конкурсу "Жива троянда", який відбудеться 14 квітня 2023 р. о 17.00. (Інформацію про вимоги до текстів, які надсилатимуть учасники конкурсу, та орієнтовний склад журі конкурсу запропонує староста Літературної студії Антін Іщук).


Код приєднання

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/73178865340...

Meeting ID: 731 7886 5340

Passcode: HXWe9k

Join our Cloud HD Video Meeting 

ЦЕНТР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 209-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка "СУЧАСНЕ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО: МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ДИСКУРСИ"


10 березня 2023 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Навчально-науковий інститут філології до Шевченківських днів організовують Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасне шевченкознавство: мультидисциплінарні дискурси». 


Робота конференції:

Join Zoom Meeting

https://knu-ua.zoom.us/j/82721901648...

Meeting ID: 827 2190 1648

Passcode: 394862


Ознайомитися з програмою: 

ПРОГРАМА_2023.pdf

Зустріч-пам'ять "Університетські скрижалі пам'яті: Денис АНТІПОВ «жив Україною і був утіленням нашої країни»"

2️8 лютого 2023 року об 1️1️:0️0️ відбудеться зустріч "Університетські скрижалі пам'яті: Денис АНТІПОВ «жив Україною і був утіленням нашої країни»" з рідними захисника України, лейтенанта ЗСУ, викладача корейської мови кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Дениса АНТІПОВА, який героїчно загинув у російсько-українській війні на Харківщині.

Місце зустрічі -- Навчально-науковий інститут філології, Центр вивчення корейської мови імені Дениса Антіпова.

Зустріч приурочена до відновлення пошкодженого корпусі та річниці повномасштабного вторгнення російського війська на територію України.


Запрошуємо всіх, хто знав Дениса, згадати у світлих спогадах Героя України!

КИЇВСЬКІ ЗУСТРІЧІ В ЗУМІ, ЛЮТИЙ - ТРАВЕНЬ 2023


Кафедра слов'янської філології разом із Центром хорватської мови та культури ННІФ анонсують перші онлайн-лекції гостей із Хорватії, під назвою КИЇВСЬКІ ЗУСТРІЧІ В ЗУМІ, ЛЮТИЙ - ТРАВЕНЬ 2023.

Онлайн-виступи, лекції та теми, що охоплюють найширший спектр культурного, історичного, літературного, музичного, кінематографічного, мистецького, етнологічного та іншого змісту в галузі викладання хорватської мови за кордоном і хорватських студій.

Oнлайн-уроки та зустрічі будемо проводити регулярно двічі на місяць протягом весняного семестру, починаючи з середини місяця лютого.

Нижче огляд запрошених лекторів і назви їхніх тематичних доповідей.

Перша зустріч циклу відбудеться вже 16 лютого об 11:30.

Колектив кафедри та центру запрошує всіх бажаючих приєднуватися за посиланням https://us04web.zoom.us/j/4240253287...

Meeting ID: 424 025 3287

Passcode: 0HXBUL


Анонс Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Стратегії оптимізації навчання та оцінювання у викладанні мов і літератур в умовах сьогодення»

Шановні викладачі, докторанти, аспіранти та магістранти!


Запрошуємо вас 26 квітня 2023 року взяти участь у міжнародній науково-практичній онлайн конференції

«Стратегії оптимізації навчання та оцінювання у викладанні мов і літератур в умовах сьогодення».

Українська освіта переживає сьогодні важкі часи. Отримавши досвід викладання у режимі онлайн, ми зіткнулися з новими викликами, пов’язаними з недостатнім постачанням електрики, а відтак, із забезпеченням стійкого інтернет зв’язку. Кожен викладач, у тому числі викладач мови і літератури, ставить перед собою запитання: Як з мінімальними зусиллями отримати максимальний результат у навчанні? Як за допомогою одного створеного завдання сформувати та перевірити кілька умінь? Як зробити процес оцінювання ефективнішим та менш трудомістким? Загалом, як оптимізувати та забезпечити якість навчання та оцінювання в кризових умовах?

Конференція стане майданчиком для дискусії, мета якої віднайти відповіді на питання, які хвилюють викладачів. Це саме той момент, коли емпіричні напрацювання стають основою та поштовхом для формування нових теоретичних засад у викладанні мов та літератур. Отже, конференція спрямована об’єднати практикуючих фахівців для обміну досвідом, узагальнити їхній практичний доробок та сприяти вирішенню викликів сьогодення у навчальному процесі.

Орієнтовані формати роботи конференції

Робочі мови конференції

Реєстрація учасників

Реєстрація доповідачів та учасників симпозіуму

Публікація доробку конференції

Важливі дати

20 лютого-30 березня - подання анотацій доповідей та заявок на участь у симпозіумі

1 квітня – укладання програми конференції  

20 квітня – кінцевий термін реєстрації учасників конференції

 

 

Ми чекаємо на зустріч з Вами на нашій конференції!

Оргкомітет

 

Контакти: conference_strategies@ukr.net 

+380(97)9545498 Viber (Ольга Квасова)

оголошення_конференція.docx

Оголошується набір статей у випуск 2 (34) «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» 


Шановні колеги!


Оголошується набір статей у випуск 2 (34) «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика». Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 035 Філологія (наказ МОН №320 від 7 квітня 2022 року).


«Вісник» охоплює такі бази даних та архіви:

   • Index Copernicus International Journals Master List

   • DOAJ (Directory of Open Access Journals)

   • Ulrich’s Periodicals Directory

   • CrossRef

   • Google Scholar

   • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

   • Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського нацонального університету імені Тараса Шевченка


Вартість видання. Редакційна обробка статей безкоштовна.

Статті аспірантів, наукових, науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка або працівників інших установ за наявності договору про співпрацю з Університетом публікуються у виданні безкоштовно.

Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу «Вісника» до 30 квітня 2023 року. Повну інформацію про вимоги до оформлення статей, а також архів попередніх випусків можна знайти за покликанням на сайті philology-journal.com.

День відчинених дверей у ННІФ

Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує школярів та їхніх батьків долучитися до онлайнового Дня відчинених дверей.

Ми розповімо: 

-про наш інститут; 

-про спеціальності та освітні програми; 

-про професії філолога та перекладача; 

-про можливості для студентів Шевченкового університету та їхнє дозвілля. 


Під час зустрічі ви зможете поставити питання адміністрації, викладачам і студентам-філологам.

 

*Коли: пʼятниця, 17 лютого 2023,15.00

*Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet

  Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/nac-gsat-rmp


Програма зустрічі зі вступниками передбачає офіційну частину - спілкування з адміністрацією ННІФ (відповідальним секретарем відбіркової комісії, заступником директора з навчально-виховної роботи та ін.), а також локальні зустрічі з представниками кафедр (розпочнуться о 16:00, список покликань нижче): 


Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освітні програми бакалаврату і магістратури

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/72613012682?pwd=VmZZZTJ1UkpPWHBROVZhR040RFBDQT09

Meeting ID: 726 1301 2682

Passcode: b3c7ru


Кафедра зарубіжної літератури

Бакалаврська та магістерська освітні програми:

https://us02web.zoom.us/j/81563596991?pwd=ZnVZbnIzNHFOemtnU0JZYzlDUGgyZz09

Meeting ID: 815 6359 6991

Passcode: FK6dkG


Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу:

Бакалаврські та магістерські освітні програми 

https://us04web.zoom.us/j/8208363327?pwd=Q1VKcDZzb0taS0w4ZVRwQlpHV1R1dz09


Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості:

Освітні програми бакалаврату: 


* Це спільна програма для трьох кафедр - кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості, кафедри української мови та прикладної лінгвістики, кафедри стилістики та мовної комунікації


https://us02web.zoom.us/j/2694999847?pwd=cTh5NWZFcUtpQm9JQXN4c243L0pVdz09

Meeting ID: 269 499 9847  

Passcode: 238979 


Освітня програма магістратури:


https://meet.google.com/wpd-fjvt-jpf


Кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Бакалаврські і магістерські освітні програми 

Join Zoom Meeting

https://knu-ua.zoom.us/j/85651836618?pwd=QjRzUExhRi9pc1RLVktZVkZsc3BOQT09    

Meeting ID: 856 5183 6618

Passcode: 818838


Кафедра східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій

Освітня програма бакалаврату 

Освітня програма магістратури:


https://join.skype.com/Dhl1GBCAfPzP


Кафедра тюркології:

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/87301209061?pwd=K2U5Tm55b1BJWGZyQzNmQ3EreHFUZz09

Идентификатор конференции: 873 0120 9061

Код доступа: JnqE19


Кафедра полоністики

Бакалаврська освітня програма

Магістерська освітня програма

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/gge-asos-syr


Кафедра теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова:

Освітні програми бакалаврату


Магістерські освітні програми: 


Skype: live:.cid.2aee175caab1f334


Кафедра української філології для іноземних громадян

Освітні програми для іноземців

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73158878578?pwd=2fMBdUTWrwxEGOb7a6pgIcVbHvGyfC.1

Идентификатор конференции: 731 5887 8578

Код доступа: SJ807g


Кафедра романської філології

Освітні програми бакалаврату

Магістерські освітні програми:

https://meet.google.com/anq-tyni-iiu


Кафедра фольклористики

Бакалаврські програми

Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова

Магістерські програми

Фольклористика, міжкультурна комунікація, іноземна мова

https://us02web.zoom.us/j/85835078329


Кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови

Бакалаврські освітні програми

Магістерські освітні програми

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/86019062956?pwd=b3ZWOEw4ejJ0dUp6Nm1xekpxZHRTQT09

Meeting ID: 860 1906 2956

Passcode: s5dJBF 


Кафедра слов’янської філології

Бакалаврські освітні програми

Магістерські програми

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/87286377582

Идентификатор конференции: 872 8637 7582

Код доступа: 1xZyvW


Кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації

Бакалаврські освітні програми

Магістерські освітні програми

https://knu-ua.zoom.us/j/81014364726?pwd=OFBzSUlrc2JLVVF4VjloVGlBRXlqdz09

Ідентифікатор конференції: 810 1436 4726

Код доступу: 802346


Кафедра германської філології та перекладу

Бакалаврські програми:

Магістерські програми:

https://us02web.zoom.us/j/9524935644?pwd=SFJ5ZVo1VzdSTmY5WHg2UGtIVTY1Zz09Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Бакалаврські програми:

Магістерські програми:

Zoom

https://us05web.zoom.us/j/88966784489?pwd=emxLYmk2a29tWlBSZmwxQ29IcXpUdz09


Кафедра української мови та прикладної лінгвістики

Бакалаврські програми:

* Це спільна програма для трьох кафедр - кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості, кафедри української мови та прикладної лінгвістики, кафедри стилістики та мовної комунікації

Магістерські програми:

https://meet.google.com/oth-rbxi-wic
Лютневе засідання Літературної студії імені Максима Рильського


Лютневе засідання Літературна студія імені Максима Рильського відбудеться 14 лютого 2023 р. о 18.30.

На порядку денному такі питання:

1.Читання й обговорення нових творів студійців-магістрантів 1-го року навчання (модерує Марійка Ставісюк - заступниця старости Літературної студії).

2. "Вільний мікрофон". Читають твори всі охочі спеціальності Літературна творчість та інших спеціальностей Київського й інших університетів України та зарубіжжя (модератор Антін Іщук - староста Літературної студії).

3. Лірика від Валентина й Валентини (модерує Юлія Гупалюк - заступниця старости Літературної студії).

4. Презентація книжки Максима Рильського "Співучий Києве, дитя живих століть" (упорядник Максим Георгійович Рильський - онук поета).


📲Код приєднання

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75359099091...

Meeting ID: 753 5909 9091

Passcode: 4MmhhU


Прочитані на зібранні в студії твори надсилати на електронну адресу старшого лаборанта Центру літературної творчості Марини Єщенко poltava.proza@gmail.com. Вони будуть опубліковані 🖨 в студентському альманасі "СвІ-й-танок" № 15 (рубІж 2023-24 рр.).


ЦЕНТР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ НН Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

VІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених

 

«ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ:

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

6–7 квітня 2023 року відбудуться

VІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених

 

«ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ:

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

 

Заплановано обговорення актуальних тенденцій розвитку філологічної науки, новаторських підходів у вивченні історії літератури (українська література та література зарубіжних країн), лінгвістики (українська мова, слов’янські, західноєвропейські та східні мови), перекладознавства, фольклористики, теорії літератури, методики викладання мов і літератур у закладах освіти, актуальних тенденцій та концептуальних ідей вітчизняної та зарубіжної філології.

 

Формат наукових читань – онлайн.

Для участі у наукових читаннях просимо до 31 березня 2023 року надіслати матеріали конференції (тези) та заповнити реєстраційну форму учасника. Тема електронного листа повинна містити примітку – наукові_читання_2023_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку наукових читань. Обсяг тез – до 3000 знаків.

 

Реєстраційна форма: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPAe5Gf5yZhAB6gzLcN2VwvsfvvJKOsf9KYZPPLV-061YhzQ/viewform?usp=sf_link

 

Тези надіслати за такою адресою: nauka.philology@ukr.net 

 

Оформлюються тези відповідно до таких вимог:

1. Прізвище, імʼя, освітній ступінь (бакалавр / магістр).

2. Прізвище та імʼя, науковий ступінь та вчене звання – наукового керівника.

3. Назва доповіді.

4. Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу), який відповідає вимогам академічної доброчесності.

5. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Іваненко О.І., магістр, ННІФ КНУ імені Тараса Шевченка 

Петренко О. М., д.філол.н., проф., науковий керівник

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ

ДРАМАТУРГІЇ

 

ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.

2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с. …

3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.

 

За підсумками наукових читань і рішенням редакційних колегій матеріали виступів можуть бути опубліковані у наукових виданнях Навчально-наукового інституту філології: «Мовні та концептуальні картини світу» (категорія Б), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» (категорія Б).

 

Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 86. Телефон для довідок: (044) 239-34-69

СІЧНЕВА ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО 

Літературна студія імені Максима Рильського збирається 10 січня (вівторок) о 18:00, онлайн за кодом приєднання ⤵️

Julia Gupaliuk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Julia Gupaliuk's Zoom Meeting

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/77307915980...

Meeting ID: 773 0791 5980

Passcode: umpHU0

Join our Cloud HD Video Meeting


На порядку денному:

1. Нові твори читають літстудійці 4-го курсу спеціальності "літературна творчість" та всіх інших спеціальностей студентів 4-го курсу! (Модератори - заступниці старости Літстудії Юлія Гупалюк і Марія Ставісюк)

2. "Вільний мікрофон": читаємо й обговорюємо нові твори всіх охочих студентів з університетів України та зарубіжжя!.


Прочитані твори будуть опубліковані в студентському альманасі "Сві-й-танок", випуск 15, 2023 р.

Прочитані твори для публікації надсилати на електронну адресу Марини Єщенко poltava.proza@gmail.com

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР "ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА" 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР "ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА" відбудеться (в онлайн-форматі) 22 квітня 2023 року о 18.00 годині. 


Тема семінару: "Канон літературної історії України та жанрові канони".


Просимо учасників семінару надіслати теми своїх доповідей до 1 лютого 2023 року. За ними буде складено Програму семінару, яку розішлемо всім її учасникам.


Матеріали семінару будуть опубліковані в іміджевому виданні "Філологічні семінари, випуск 23-й" у ВПЦ "Київський університет".


Теми надсилати заступнику голови редколегії і відповідальному редактору видання професору Бернадській Ніні Іванівні на електронну адресу: nbernadska@gmail.com


Науковий керівник семінару доктор філологічних наук, професор Михайло НАЄНКО.Оголошується набір статей у випуски 1(33) та 2 (34)

«Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика»

 

«Вісник» презентує дослідження з теорії й історії української літератури, компаративістики, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики, формуючи нову теоретико-літературну парадигму сучасності; розвідки з теорії та методології мовознавства, класичної філології, когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвокультурології, психолінгвістики, лінгвофілософії, неоелліністики та ін.; аналіз етнічної історії українського народу, результати історико-етнографічного вивчення культури та дослідження етнокультури та мистецтва зарубіжних країн.

 

Журнал  включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 035 Філологія (наказ МОН №320 від 7.04.2022).


 "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика" охоплює такі бази даних та архіви: