Анонс подій


VІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених

«ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ:

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

6–7 квітня 2023 року відбудуться

VІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених

«ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ:

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Заплановано обговорення актуальних тенденцій розвитку філологічної науки, новаторських підходів у вивченні історії літератури (українська література та література зарубіжних країн), лінгвістики (українська мова, слов’янські, західноєвропейські та східні мови), перекладознавства, фольклористики, теорії літератури, методики викладання мов і літератур у закладах освіти, актуальних тенденцій та концептуальних ідей вітчизняної та зарубіжної філології.

Формат наукових читань – онлайн.

Для участі у наукових читаннях просимо до 31 березня 2023 року надіслати матеріали конференції (тези) та заповнити реєстраційну форму учасника. Тема електронного листа повинна містити примітку – наукові_читання_2023_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку наукових читань. Обсяг тез – до 3000 знаків.

Реєстраційна форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPAe5Gf5yZhAB6gzLcN2VwvsfvvJKOsf9KYZPPLV-061YhzQ/viewform?usp=sf_link

Тези надіслати за такою адресою: nauka.philology@ukr.net

Оформлюються тези відповідно до таких вимог:

1. Прізвище, імʼя, освітній ступінь (бакалавр / магістр).

2. Прізвище та імʼя, науковий ступінь та вчене звання – наукового керівника.

3. Назва доповіді.

4. Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу), який відповідає вимогам академічної доброчесності.

5. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іваненко О.І., магістр, ННІФ КНУ імені Тараса Шевченка

Петренко О. М., д.філол.н., проф., науковий керівник

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ

ДРАМАТУРГІЇ

ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

ЛІТЕРАТУРА

1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.

2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с. …

3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.

За підсумками наукових читань і рішенням редакційних колегій матеріали виступів можуть бути опубліковані у наукових виданнях Навчально-наукового інституту філології: «Мовні та концептуальні картини світу» (категорія Б), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» (категорія Б).

Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 86. Телефон для довідок: (044) 239-34-69

СІЧНЕВА ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

Літературна студія імені Максима Рильського збирається 10 січня (вівторок) о 18:00, онлайн за кодом приєднання ⤵️

Julia Gupaliuk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Julia Gupaliuk's Zoom Meeting

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/77307915980...

Meeting ID: 773 0791 5980

Passcode: umpHU0

Join our Cloud HD Video Meeting


На порядку денному:

1. Нові твори читають літстудійці 4-го курсу спеціальності "літературна творчість" та всіх інших спеціальностей студентів 4-го курсу! (Модератори - заступниці старости Літстудії Юлія Гупалюк і Марія Ставісюк)

2. "Вільний мікрофон": читаємо й обговорюємо нові твори всіх охочих студентів з університетів України та зарубіжжя!.


Прочитані твори будуть опубліковані в студентському альманасі "Сві-й-танок", випуск 15, 2023 р.

Прочитані твори для публікації надсилати на електронну адресу Марини Єщенко poltava.proza@gmail.com

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР "ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА"

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР "ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА" відбудеться (в онлайн-форматі) 22 квітня 2023 року о 18.00 годині.


Тема семінару: "Канон літературної історії України та жанрові канони".


Просимо учасників семінару надіслати теми своїх доповідей до 1 лютого 2023 року. За ними буде складено Програму семінару, яку розішлемо всім її учасникам.


Матеріали семінару будуть опубліковані в іміджевому виданні "Філологічні семінари, випуск 23-й" у ВПЦ "Київський університет".


Теми надсилати заступнику голови редколегії і відповідальному редактору видання професору Бернадській Ніні Іванівні на електронну адресу: nbernadska@gmail.com


Науковий керівник семінару доктор філологічних наук, професор Михайло НАЄНКО.Оголошується набір статей у випуски 1(33) та 2 (34)

«Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика»

«Вісник» презентує дослідження з теорії й історії української літератури, компаративістики, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики, формуючи нову теоретико-літературну парадигму сучасності; розвідки з теорії та методології мовознавства, класичної філології, когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвокультурології, психолінгвістики, лінгвофілософії, неоелліністики та ін.; аналіз етнічної історії українського народу, результати історико-етнографічного вивчення культури та дослідження етнокультури та мистецтва зарубіжних країн.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 035 Філологія (наказ МОН №320 від 7.04.2022).


"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика" охоплює такі бази даних та архіви:

Розділи «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика»:

 • наукові статті;

 • документи і матеріали;

 • рецензії та огляди;

 • хроніка наукового життя.

Вартість видання. Редакційна обробка статей – безкоштовна.

Статті аспірантів, наукових, науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка або працівників інших установ за наявності договору про співпрацю з Університетом публікуються у виданні безкоштовно.

Вартість публікації одного обліково-видавничого аркуша (40 000 знаків з пробілами) статей і матеріалів зовнішніх авторів становить 1440 грн. Оплата здійснюється після прийняття статей до друку редакційною колегією згідно із рахунком, виставленим ВПЦ «Київський університет» кожному автору.

Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу «Вісника»: для публікації у випуск 1(33) – до 31 грудня 2022 року; для публікації у випуск 2(34) – до 30 квітня 2023 року.

Повну інформацію про вимоги до оформлення статей, а також архів попередніх випусків можна знайти за покликанням на сайті philology-journal.com

Грудневе засідання Літературної студії імені Максима Рильського


Літературна студія імені Максима Рильського ННІФ КНУ імені Тараса Шевченка 13 грудня 2022 р. проводить чергове онлайн-зібрання студії о 18.30.

На порядку денному такі питання:

1. Читання й обговорення творів студентів 3-го курсу спеціальності "Літературна творчість" та інших спеціальностей.

2. "Вільний мікрофон" (свої твори читають усі охочі, що беруть участь у літстудійному онлайн-зібранні).

Код приєднання Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75171172497...

Meeting ID: 751 7117 2497

Passcode: Yj44GC

На зібрання Літературної студії запрошуються студенти Київського та всіх інших університетів України і зарубіжжя. Також – курсові куратори і викладачі філологічних дисциплін, які не байдужі до підготовки майбутніх письменників.

Прочитані твори будуть опубліковані в студентському альманасі "Сві-й-танок", випуск 15 (2023 р.).

Для публікації в альманасі надсилати твори Марині Єщенко на її електронну адресу: poltava.proza@gmail.com


ЦЕНТР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ННІФ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Запрошуємо взяти участь у ХІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбудеться в онлайн-форматі 16 грудня о 16.00 за допомогою платформи Google Classroom.

Організатор відбіркового туру в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – Навчально-науковий інститут філології🏛.

У журі 1-го етапу конкурсу – викладачі Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

голова журі – доц. Оксана Бас-Кононенко (кафедра української мови та прикладної лінгвістики);

члени журі: - проф. Оксана Сліпушко (кафедра історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості);

- доц. Галина Жуковська (кафедра історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості);

- асист. Олександр Богомолець-Бараш (кафедра української мови та прикладної лінгвістики);

- асп. Максим Бондаренко (кафедра української мови та прикладної лінгвістики);

- асп. Дмитро Зозуля (кафедра історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості).

Узяти участь у конкурсі можуть студенти ‼️УCІХ‼️ спеціальностей факультетів та інститутів Київського університету.

Традиційно конкурс організовує Міністерство освіти і науки України з метою вшанування творчості Тараса Григоровича Шевченка, виявлення талановитої учнівської та студентської молоді, виховання шанобливого ставлення до мови і традицій українського народу та підвищення рівня мовної культури.

Учасникам буде запропоновано написати роботу на мовно-літературну тему.

🤓 Скористайтеся нагодою продемонструвати здатність до критичного мислення, фахового аналізу мовно-літературного та культурно-історичного матеріалу, творчі здібності й натхнення, належне володіння художнім словом і мистецькі вподобання!

📋Роботи всіх учасників конкурсу будуть зашифровані, щоб забезпечити об’єктивність та неупередженість визначення переможців членами журі.

✅Усіх охочих взяти участь просимо обов’язково до 15 грудня 2022 року заповнити онлайн-форму

https://docs.google.com/forms/d/1rxYVhbD8pefuzVldiB01m5dfcw2561jUky5mu_103vs

На вказану в анкеті електронну пошту надійде запрошення до приєднання в Google Classroom, тому не забудьте вчасно перевірити свою скриньку. Про всяк випадок додаємо код доступу до класу, за яким можна приєднатися в ручному режимі: nxeje27 (за умови заповнення анкети; вхід під своїм справжнім повним іменем).

🤗Бажаємо конкурсантам наснаги, відчуття естетики художнього слова та творчих успіхів!

Програма Міжнародної наукової конференції «СКОВОРОДА І СВІТ»

програма_конф_Сковорода_КНУТШ_2022.pdf

Тези доповідей наукового семінару для молодих учених (студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів) «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ТА ПОРІВНЯЛЬНИХ СТУДІЙ» (18 листопада 2022 року)

Збірка тез.pdf

Програма наукового семінару для молодих учених (студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів) «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ТА ПОРІВНЯЛЬНИХ СТУДІЙ» (18 листопада 2022 року)

Програма Наукового семінару.pdf

Продовжено набір статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 9 до 31 січня 2023 року


Шановні колеги!

Продовжено набір статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 9 до 31 січня 2023 року .

Основна мета збірника – висвітлення актуальних питань стилістики, лінгвопоетики та перекладознавства романських, германських та слов’янських мов, а також ознайомлення з новими перекладами.

Статті та переклади можна подавати такими мовами: французька, іспанська, італійська, португальська, англійська, німецька, новогрецька, російська, українська.

Статті можна подавати за адресою: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, кафедра теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова (кімн. 65-66) E-mail: tpprm@ukr.net тел. (044) 239-34-09

Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

Всеукраїнської наукової онлайн-конференції

«НОВІ ВИМІРИ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД»


ПРОГРАМА Всеукраїнської наукової онлайн-конференції «НОВІ ВИМІРИ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД» 10 – 11 листопада 2022 року

ННІФ_конференція_2022_програма_фінал.pdf

V Міжнародна науково-практична онлайн конференція "Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя"


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів

Кафедра іноземних мов природничих факультетів

Кафедра іноземних мов факультетів психології та соціології

Кафедра іноземних мов математичних факультетів


запрошують до участі у роботі


V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції "Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя"


яка відбудеться 23 листопада 2022 року.


Заплановано участь у секціях:

Секція 1: Функціонування одиниць мови у сучасних жанрах дискурсу.

Секція 2: Літературознавчий дискурс: проблеми сучасності.

Секція 3: Гуманітарні науки у системі вищої освіти України: проблеми та перспективи.

Секція 4: Актуальні проблеми методики викладання професійно орієнтованої іноземної мови.


Учасники науково-практичної конференції отримають електронний Сертифікат про участь у конференції (із зазначенням кількості годин).


Робочі мови науково-практичної конференції: англійська, українська.


Матеріали виступів будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.


До участі у конференції запрошуються дослідники та вчені з гуманітарних наук: філософії, історії, політології, культурології, релігієзнавства, археології, етнографії, сходознавства, публічного управління, загального, германського, романського мовознавства, слов’янських мов, порівняльного мовознавства, загального та порівняльного літературознавства, міжкультурної комунікації, перекладознавства, термінознавства, текстової та дискурс лінгвістики, когнітивної лінгвістики та концептології, фахівці з методики викладання мов, педагогіки вищої і середньої школи, педагогіки професійної освіти. Допускається участь магістрів та аспірантів з науковими повідомленнями (для опублікування матеріалів потрібна рецензія наукового керівника).


Форма участі: онлайн (Zoom/Skype-включення, презентація, доповідь, повідомлення тез, участь у дискусії) та заочна (надсилання матеріалів для опублікування у збірнику: тези (1-3 сторінки).


Організаційний внесок – 150 грн (участь у конференції, електронний сертифікат, електронний примірник тез конференції); 200 грн (участь у конференції, електронний сертифікат, друкований примірник тез конференції).


Матеріали конференції (тези) надсилати на адресу: s.petrenko@knu.ua або через вебсайт: http://www.ppstudies.kyiv.ua/index.php/5_conference/5_conference до 14 листопада 2022 року.


Вимоги до оформлення: - Відцентрована назва (великими літерами, шрифт Times New Roman напівжирний, кегль 14). - Під назвою по центру звичайними літерами подаються прізвища та ініціали автора. Поряд у дужках зазначається назва установи та місто. - Оформлення списку використаних джерел здійснюється або відповідно до ДСТУ 8302:2015, або APA Standard.


Відповідальні координатори: Петренко Сергій Володимирович (+380973655884), Мірончук Тетяна Андріївна (+380954181815).


ЛИСТОПАДОВА ЛІТЕРАТУРНА ОНЛАЙН-СТУДІЯ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

Зібрання відбудеться 8 листопада о 19.00 за кодом приєднання https://us04web.zoom.us/j/71986673743?pwd=Y58zVtK1HoplhVqkNJOuBtWbm0QPpS.1


Meeting ID: 719 8667 3743

Passcode: RB50Sj


Модератор Антін Іщук - староста літературної студії.


Порядок денний:

1. Читання та обговорення нових творів літстудійцями 2-го курсу спеціальності "Літературна творчість" та інших спеціальностей. Модератори: заступниці старости літературної студії Марія Ставісюк та Юля Гупалюк.

2. "Вільний мікрофон": нові твори читають усі охочі літстудійці.


В обговоренні прочитаних творів можуть брати участь усі охочі.


Запрошуються до онлайн-участі в зібранні літературної студії студенти та їхні куратори всіх українських і зарубіжних університетів.


Прочитані твори будуть опубліковані в студентському альманасі "Сві-й-танок" № 15, 2023 р.


Прочитані твори та світлини студійців надсилати на електронну адресу Марини Єщенко: poltava.proza@gmail.com


ЦЕНТР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСРИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Навчально-науковий інститут філології

Філософський факультет

Історичний факультет

Центр українознавства

ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Кафедра україністики


Шановні колеги!


1 грудня 2022 року відбудеться

Міжнародна наукова онлайн-конференція «СКОВОРОДА І СВІТ»


Проблематика конференції:


 • Інтелектуальна спадщина Григорія Сковороди у міждисциплінарному дискурсі

 • Філософські ідеї Григорія Сковороди: сучасні рецепції

 • Образ Григорія Сковороди у сучасній культурі

 • Світ символів у творчості Григорія Сковороди

 • Григорій Сковорода в історії української літератури і мови.

 • Рецепція педагогічних поглядів Григорія Сковороди.

 • Постать Григорія Сковороди в історії України


Формат проведення конференції – дистанційний (платформи проведення засідань буде оприлюднені додатково).


Порядок роботи конференції:

10.00 – 13.00 – пленарне засідання конференції.

13.00 – 14.00 – перерва.

14.00 –15.00 – секційні засідання.

15.00 – 16.00 – підбиття підсумків конференції.

Робочі мови конференції: українська, слов’янські, англійська.


Учасники конференції зможуть опублікувати статті у виданнях:

 • «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія» ttps://bulletinphilosophy-knu.kyiv.ua, категорія Б, спеціальність 033 Філософія);

 • «Літературознавчі студії» https://litstud.knu.ua/pro-nas/, категорія Б, спеціальність 035 Філологія).


Для участі у конференції просимо до 14 листопада 2022 року:


1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції docs.google.com/forms/d/1GsShyLa3BEG7ff7cgBpbwbGe8HlcFUzNKalCSHiUAmE/edit

2. На електронну адресу оргкомітету philolog_kogalo@ukr.net до 14 листопада 2022 року – надіслати: тези доповіді. Тема електронного листа повинна містити примітку – конференція_Сковорода_2022_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку конференції. Обсяг тез – до 3000 знаків. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають тематиці конференції.


Оформлюються тези відповідно до таких вимог:


Прізвище, імʼя, науковий ступінь та вчене звання.

Назва доповіді.

Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу).

Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ


Іваненко О.І., д.філол.н., проф.

КНУ імені Тараса Шевченка


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ


ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ


ЛІТЕРАТУРА

1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.

2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с.

3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.


Координатори конференції:

д. філол. н., проф. Романенко Олена Віталіївна,

Бойчук Наталія Олександрівна.

Телефон для довідок: (044) 239-34-69,

e-mail: philolog_kogalo@ukr.net


Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 86.

Оголошується набір статей до ХХІ - ого випуску фахового збірника наукових праць «STUDIA LINGUISTICA»


Cтатті приймаються до 31 грудня 2022 року на електронну адресу studia.linguistica@ukr.net

Збірник внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із філологічних наук (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.).

Мови видання: українська, англійська, французька, німецька,румунська, польська, чеська.

Статтям присвоюється DOI. Всі статті перевіряються на плагіат. Видання фінансується коштом авторів статей. Публікація для докторів наук безкоштовна.

50% КОШТІВ БУДЕ ВІДПРАВЛЕНО НА ПОТРЕБИ ЗСУ.

Детальнішу інформацію про вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць

«STUDIA LINGUISTICA» дивіться на сайті: http://studia-linguistica.knu.ua/pro-zhurnal/, рубрика «Для авторів».


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра методики викладання української

та іноземних мов і літератур

Науково-методичний семінар

«Лінгводидактика в загальноосвітній школі України:

інтеграція науки і практики»

28 жовтня 2022 року

ПРОГРАМА

Напрямок семінару:

‘‘Українська мова в контексті інших мов і культур: навчання й пізнання’’

Учасники семінару

Корпус кафедри

 • Шовковий В’ячеслав, д.пед.н., професор, завідувач кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур;

 • Любашенко Олеся, д.пед.н., професор, куратор освітніх курсів з української лінгводидактики;

 • Маримонська Любов Андріївна, куратор курсів шкільної практики; співголова семінару.

 • викладачі кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур;

 • студенти та магістранти, які навчаються за спеціальністю «Середня освіта».

▲ Корпус учителів

1. Європейська перспектива навчання української мови в українській школі: здобутки колективу спеціалізованої школи № 277 міста Києва

Горкуненко Алла Анатоліївна, вчитель-методист, голова методоб’єднання філологів-україністів Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

2. Українська мова в колі мов світу: навчання запозичених лексем, неологізмів та їх правопису в 6-му класі

Ткаченко Олена Василівна – вчителька української мови та літератури Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

3. Українська мова в міжкультурному діалозі протягом століть: позакласний захід із застосуванням прийомів дослідницького методу в 5-му класі.

Топольницька Олена Олексіївна – вчителька української мови та літератури, старший вчитель Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

4. Формування предметної компетентності з української мови учнів 10-го класу на матеріалі текстів про мандрівки Європою

Набок-Бабенко Юлія Сергіївна – вчителька української мови та літератури Навчально-виховного комплексу "Новопечерська школа, сертифікована тренерка НУШ, методистка “Всеукраїнської школи онлайн”

▲ Корпус студентів

5. Світові та українські пам’ятки культури: формування соціокультурної і писемномовленнєвої компетентностей на уроці української мови у 8-му класі

Здор Катерина, Лисяк Анна, Мартинюк Ярослава, Перловська Дар’я ̶ студентки 4-го курсу ОР “Бакалавр” спеціальності “Середня освіта”.

Режим роботи

 • Початок роботи – о 14.30 за онлайн-посиланням: https://meet.google.com/pta-noig-git

 • Вітальне слово організаторів семінару.

 • Виступи-презентації вчителів, студентів (тривалістю 20 хвилин кожний).

 • Запитання і відповіді після кожного виступу (до 10 хвилин).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут філології

Кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови

Рада молодих вчених та Наукове товариство студентів та аспірантів ННІФ


Інформаційний лист

Шановні колеги!

До Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку відбудеться науковий семінар для молодих учених (студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів) «Актуальні проблеми перекладознавчих та порівняльних студій» 18 листопада 2022 року.

Формат проведення – дистанційний (платформи проведення засідань будуть оприлюднені додатково).

Мови семінару – англійська та українська.

У межах заходу заплановані доповіді перекладачів та науковців, присвячені обговоренню актуальних питань сучасних перекладознавчих та порівняльних досліджень.

Тематика наукового семінару передбачає такі секції:

1. Сучасні порівняльні студії

2. Художній переклад

3. Галузевий переклад

4. Аудіовізуальний переклад

5. Переклад як стратегія культурної адаптації

Для участі у науковому семінарі просимо до 11 листопада 2022 року заповнити Google-форму про участь у заході: https://forms.gle/4ZEJXY8of8aqrUbq6 та надіслати тези доповіді (прикріпити через Google-форму або на електронну адресу pereklad.nnif@gmail.com), оформлені за вимогами, що зазначені в інформаційному листі.

Організаційний внесок відсутній.

Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 70. Електронна адреса: pereklad.nnif@gmail.com

З повагою, оргкомітет!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Оформлюються тези відповідно до таких вимог:

 1. Імʼя, прізвище, освітній ступінь (бакалавр / магістрант/ аспірант)

 2. Імʼя, прізвище, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника.

 3. Назва доповіді.

 4. Основний текст наукових тез.

Ілюстративний матеріал подається курсивом. Значення слів беруться в лапки.

 1. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

Текст: у текстовому редакторі Word (у форматі *doc або *docx) через 1 інтервал. Обсяг - до 3000 знаків. Шрифт: Times New Roman, 14 кегль. Поля - з усіх боків 1,5 см. Абзацний відступ - 1,25.

Тези не рецензуються. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іван Іваненко, магістрант, ННІ філології КНУ імені Тараса Шевченка

Петро Петренко, д.філол.н., проф., науковий керівник

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ

ДРАМАТУРГІЇ

Текст тез …

ЛІТЕРАТУРА

Список використаних джерел (не більше 5 позицій) /12 pt/.

Бібліографічний опис використаних джерел оформляти відповідно до стандарту АРА.

Всеукраїнська наукова онлайн-конференція

«НОВІ ВИМІРИ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД»


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСРИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Навчально-науковий інститут філології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас 10–11 листопада 2022 року взяти участь у

Всеукраїнській науковій онлайн-конференції

«НОВІ ВИМІРИ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД»

Проблематика конференції:

 • Історія та теорія літератури: перспективи досліджень

 • Українська фольклористика у світовому контексті

 • Нові дослідження у лінгвістиці

 • Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур

 • Східні мови і проблеми міжкультурної комунікації

 • Актуальні питання розвитку перекладознавства

 • Новітні методологічні підходи у філологічних науках

 • Методологія та методика викладання філологічних дисциплін у закладах освіти: актуальні питання

Формат проведення конференції – дистанційний (платформи проведення засідань будуть оприлюднені додатково).

Порядок роботи конференції:

10.00 – 13.00 – пленарне засідання конференції.

13.00 – 14.00 – перерва.

14.00 –15.00 – секційні засідання.

15.00 – 16.00 – підбиття підсумків конференції.

Робочі мови конференції: українська та країн ЄС.

Учасники конференції зможуть опублікувати статті у виданнях:

 • «Мовні і концептуальні картини світу» (сайт - http://mova.knu.ua), включеному до категорії Б Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15 квітня 2021 року № 420), галузь знань – 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія).

 • «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мовознавство. Літературознавство. Фольклористика» (сайт – https://philology-journal.com/index.php/journal ), включеному до категорії Б Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН №320 від 7 квітня 2022 року), галузь знань – 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія).

 • «Українське мовознавство» (сайт – http://ukr.movoznavstvo.knu.ua/), включеному до категорії Б Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 року), галузь знань – 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія).

 • «Стиль і переклад» (сайт – https://style-and-translation.knu.ua/), (галузь знань – 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія). Збірник входить до міжнародної наукометричної бази Research Bib.

Редколегії видань залишають за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

Для участі у конференції просимо до 30 жовтня 2022 року:

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції:

https://docs.google.com/forms/d/1NOkEw88fPGHGTVJwOq6URRPZCK2T0sxd21n_WK6cBh0/edit

2. Надіслати до 30 жовтня 2022 року тези доповіді на електронну адресу оргкомітету:

nauka.philology@ukr.net.

Тема електронного листа повинна містити примітку – конференція_ННІФ_2022_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку конференції. Обсяг тез – до 3000 знаків. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають тематиці конференції.

Оформлюються тези відповідно до таких вимог:

 1. Прізвище, імʼя, науковий ступінь та вчене звання.

 2. Назва доповіді.

 3. Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу).

 4. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іваненко О.І., д.філол.н., проф.

КНУ імені Тараса Шевченка

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

ЛІТЕРАТУРА

1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.

2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с.

3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.

Координатори конференції:

д. філол. н., проф. Романенко Олена Віталіївна,

Бойчук Наталія Олександрівна.

Телефон для довідок: (044) 239-34-69,

e-mail: nauka.philology@ukr.net

Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 86.

ЖОВТНЕВА ЛІТЕРАТУРНОЇ ОНЛАЙН-СТУДІЇ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

11 жовтня (вівторок) о 17.00 відбудеться зібрання ЛІТЕРАТУРНОЇ ОНЛАЙН-СТУДІЇ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО в системі Zoom.

Код покликання https://us04web.zoom.us/j/7709207721...


На порядку денному зібрання такі питання:

1. Новобранці літератури: свої твори читають студенти-першокурсники спеціальності "літературна творчість" та інших спеціальностей (набір 2022 р.).

2. "Вільний мікрофон": свої твори читають усі охочі.

3. Обговорення прочитаних творів

4. Оргмомент.


До участі в зібранні запрошуються студенти всіх українських (за участю зарубіжних) університетів.


Модератори зібрання:

Антін Іщук - староста Літературної студії, та його заступниці: Юлія Гупалюк і Марія Ставісюк.


Прочитані твори будуть опубліковані в студентському літературному альманасі "Сві-й-танок", випуск 15., 2023.


Надсилати прочитані твори та фотографії їхніх авторів на електронну адресу старшого лаборанта Центру літературної творчості Марини Єщенко poltava.proza@gmail.com


ЦЕНТР ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ НН ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Оголошується набір наукових статей у 20-ий і 21-ий випуски журналу Studia Linguistica


Шановна наукова спільното! Редколегія періодичного видання Studia Linguistica оголошує набір наукових статей у 20-ий і 21-ий випуски журналу. Кінцева дата подання статей (deadline) – 31 грудня 2022 РОКУ.

Надсилайте статті на електронну адресу: studia.linguistica@ukr.net

Інформація про журнал. Журнал “Studia Linguistica” є рецензованим міжнародним науковим виданням, що публікує статті та рецензії у галузі філологічних наук. Журнал підтримує політику відкритого доступу.

Засновник видання -- Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У виданні друкуються статті, присвячені актуальним проблемам сучасної лінгвістики, загального мовознавства, класичної філології, неоелліністики, перекладознавства, лінгвокогнітології; лінгвокультурології; лінгвокомунікативістики, прагмалінгвістики; дискурсології, наратології; сугестивної лінгвістики; прикладної лінгвістики.

Збірник внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із філологічних наук (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.).

Мови видання: українська, англійська, французька, румунська, чеська, російська.

З 2018 р. статтям присвоюється DOI. Видання індексується в Research Bib.


Детальнішу інформацію ви можете отримати на сайті журналу: http://studia-linguistica.knu.ua/

Науково-мистецький форум "Музи не мовчать!"


Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

Запорізький національний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчально-науковий Інститут філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра українських студій Університету Оттави

Товариство зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ»

Музи не мовчать!

Науково-мистецький форум

20 – 25 червня 2022 року (понеділок – субота)

Щодня 18:00 – 21:00

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83237741672?pwd=bTBkSzdYZ2dhaklwUUdyM08yUDB4Zz09 Meeting ID: 832 3774 1672 Passcode: 463049

У рамках форуму передбачено аналітичне обговорення новітніх тенденцій літературного процесу і культурно-мистецької ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також репрезентація літературних, музичних, візуальних творів, інтернетлору і драматургічних текстів, створених протягом цього часу.

Кожен робочий день форуму складатиметься із двох частин: наукової, яка включає дослідницьку доповідь і подальшу дискусію, та мистецької, в рамках якої відбуватиметься знайомство з творчими здобутками сучасних українських митців та онлайн-спілкування з ними.

Дослідниці та дослідники висвітлюватимуть індивідуальні творчі пошуки сучасних письменників, музикантів, художників, режисерів та акторів театру. Об’єктом безпосередньої уваги стануть новітні літературні тексти, театральні постановки, перформанси, аудіовізуальні твори, твори живопису і графіки, музичні проєкти. Дослідницький погляд буде сфокусовано також на інтермедіальних формах масової культури, таких, як інтернетлор та пісенний репертуар часів російсько-української війни.

Відбудуться виступи митців і мисткинь, твори яких стали маніфестацією духовного спротиву українців російській військовій агресії і впливовим чинником формування потужного наративу нашої Перемоги.

Детальніша інформація про захід буде представлена на офіційному сайті Інституту літератури, на сторінці Інституту літератури офіційного сайту НАН України, на Фейсбуксторінці Інституту літератури.

Медіа-координатор: Ніна Герасименко n-gerasimenko@ukr.net +38097–894–4332 Координатор проєкту: Олена Поліщук Polishchuk.O@nas.gov.ua +38050–020–1082

Детальна програма https://drive.google.com/file/d/1IC7zFgMrfKQNlM3fkOrx4Tu0yacDlMVT/view?usp=sharing

"Virtual academy for doctoral candidates"

Ruhr Univeristy Bochum, University of Duisburg Essen (Germany)

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

"Virtual academy for doctoral candidates"

8. June 2022, 10.00 till 12.00 (CEST, Germany), 11.00 till 13.00 (EET, Ukraine).

Registration is till the 6th of June 2022 opened under the link: https://www.uni-due.de/daz-daf/virtuelle-akademie-fuer-promovierende.php

The Zoom Link for the seminar will be automatically sent after the registration to your email.

The short programme of the event:

Event moderation: Prof. Dr. Heike Roll (University of Duisburg Essen), Prof. Dr. Rothstein (Ruhr Univeristy Bochum)

10.00 (CEST, Germany), 11.00 (EET, Ukraine) – greetings from the Universities

10.10. (CEST, Germany), 11.10 (EET, Ukraine) – Dr. Karin Yeșilada (Bochum)

Topographies in post-Soviet Europe: Transcultural Road tales in German Literature and Film

(with an excursion to Ukrainian Literature)

Alongside with the collapse of the Soviet Union and the lifting of the Iron Curtain, new territories opened for travellers from and to countries in Eastern and Western Europe. This new possibility had a great impact also in the cultural production, resulting in numerous road tales and road movies in the 1990s. The paper will explore three examples, showing how this expansion into new territories works out from East German, Turkish-German and Ukrainian perspectives.

10.40 (CEST, Germany), 11.40 (EET, Ukraine) – Rebecca Krebs (Bochum)

Rubrics as a tool to support self-assessment and regulation?

Rubrics as a tool to support learners in self-assessing their task performance are a widely used means in different educational contextes. However, it is surprising that little is known about the underlying mechanisms via which they exert their beneficial effects. Results of two experimental studies will be presented that investigated different mechanisms of rubrics (self-assessment accuracy and regulation) by the example of science propaedeutic writing tasks.

11.10 (CEST, Germany), 12.10 (EET, Ukraine) – general discussion of the presented investigations and of the peculiarities of the doctoral programmes in Germany and in Ukraine, experience exchange

JOIN US TO DISCOVER NEW WAYS FOR YOUR RESEARCH!

26 травня відбудеться День відчинених дверей в ННІФ


Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує школярів та їхніх батьків долучитися до онлайнового дня відчинених дверей:


Коли: 26.05.22, 14.00


Де: Google meet https://meet.google.com/nfm-prhs-rcp


Ми розповімо:

-про наш інститут;

-про спеціальності та освітні програми;

-про професії філолога та перекладача;

-про можливості для студентів Шевченкового університету та їхнє дозвілля.

Під час онлайн-зустрічі ви зможете поставити запитання адміністрації, викладачам та студентам-філологам.


Одразу після зустрічі з адміністрацією інституту вступники зможуть перейти за лінками, поданими нижче , і поспілкуватися безпосередньо з викладачами, які забезпечують навчання на обраній вами освітній програмі:


014 Середня освіта:


014.01 Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі --

https://us04web.zoom.us/j/72613012682...

014.021 Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання - https://us02web.zoom.us/j/89491243052...

014.029 Турецька мова і література та англійська мова -- https://us05web.zoom.us/j/88575844313...

Идентификатор конференции: 885 7584 4313

Код доступа: bhtmG8

034 Етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови -- https://us02web.zoom.us/j/85835078329


035 Філологія:


035.01 Українська мова і література та західноєвропейська мова –

https://meet.google.com/wij-pfpy-ncu

035.01 Українська і англійська мови: переклад та редагування –

https://meet.google.com/yuv-rtka-iyv

035.01 Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова -- https://meet.google.com/kcq-ysqj-oiy

035.02 Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад -- https://meet.google.com/usk-nqqx-fau

035.09 Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова -- https://us02web.zoom.us/j/85835078329

035.10 Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова -- https://us02web.zoom.us/j/9373782853...

035.08 Класична філологія та англійська мова -- https://us02web.zoom.us/j/87376722663...

035.081 Новогрецька філологія та переклад і англійська мова -- https://us04web.zoom.us/j/3639981281...

035.032 Болгарська мова і література та англійська мова -- https://us02web.zoom.us/j/82148938870

035.033 Польська мова і література, англійська та литовська мови -- https://meet.google.com/ncs-rydt-pxj

035.035 Сербська мова і література та англійська мова -- https://us02web.zoom.us/j/82148938870

035.041 Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови -- https://meet.google.com/qyb-gnxa-dtc

035.043 Німецька філологія та переклад, англійська мова -- https://us02web.zoom.us/j/9524935644...

035.044 Шведська філологія та переклад, англійська мова та третя германська мова -- https://us02web.zoom.us/j/9524935644...

035.051 Іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова -- https://us04web.zoom.us/j/8928467316...

035.055 Французька мова та переклад, англійська мова та друга романська мова -- https://us04web.zoom.us/j/8928467316...

035.041 Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови -- https://us05web.zoom.us/j/86136816662...

035.051 Переклад з іспанської та з англійської мов –

Oksana Wronska, Skype: live:cid.2aee175caab1f334

035.052 Переклад з італійської та з англійської мов –

Oksana Wronska, Skype: live:cid.2aee175caab1f334

035.055 Переклад з французької та з англійської мов –

Oksana Wronska, Skype: live:cid.2aee175caab1f334

035.060 Арабська мова і література та переклад, французька мова –

https://meet.google.com/aqe-yeby-ngb

035.062 Мова і література гінді та переклад, англійська мова –

https://meet.google.com/aqe-yeby-ngb

035.065 Китайська мова і література та переклад, англійська мова -- https://us02web.zoom.us/j/86421945869...

035.066 Корейська мова і література та переклад, англійська мова -- https://us02web.zoom.us/j/86421945869...

035.067 Перська мова і література та переклад, англійська мова –

https://meet.google.com/aqe-yeby-ngb

035.068 Турецька мова і література та переклад, англійська мова -- https://us05web.zoom.us/j/88575844313...

Идентификатор конференции: 885 7584 4313

Код доступа: bhtmG8

035.069 Японська мова і література та переклад, англійська мова -- https://us02web.zoom.us/j/86421945869...


Вступники до магістратури можуть поспілкуватися з відповідальними за вступну кампанію, перейшовши за лінком: meet.google.com/zau-piyn-stk

18-та конференція EALTA

Шановні колеги-науковці, інститутська спільното ННІФ, кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур спільно з Всеукраїнською асоціацією з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО) запрошує доєднатись онлайн до окремого засідання у межах 18ої конференції EALTA та взяти участь в обговоренні можливостей розвитку міжнародної наукової співпраці в період війни, шляхів допомоги українським науковцям як в Україні, так і за кордоном. Засідання, ініційоване Європейською асоціацією з мовного тестування та оцінювання (EALTA) разом з ВУАМТО, відбудеться 3 червня 2022року 12:30-14:00 GMT у Центрально-Європейському університеті (Будапешт, Угорщина).

Мета зустрічі – визначити можливості подальшої професійної підготовки та підвищення кваліфікації українських фахівців у галузі мовного тестування та оцінювання та підтримки у забезпеченні доступу до якісних ресурсів з тестування і оцінювання; підготувати перелік певних заходів з метою їх подальшого просування та успішної реалізації.

Попри виклики сьогодення викладачі інституту-члени ВУАМТО продовжують підтримувати зв’язки з міжнародними організаціями, зокрема, з EALTA, задля сприяння забезпеченню професійної університетської освіти, впровадження інноваційних методів та способів організації навчання та ефективного оцінювання результатів.


18th EALTA Conference

EALTA / UALTA Special meeting on support for Ukraine in language assessment and education

The EALTA Executive, in collaboration with our colleagues in the Ukrainian Association of Language Testing and Assessment, invites all interested colleagues to attend a special meeting during the EALTA 2022 conference to discuss concrete ways our EALTA community can support UALTA and our colleagues in Ukraine in the areas of language assessment and education.

Purpose


The meeting will provide a space for our community to come together with official backing of EALTA to explore ways of providing support for Ukrainian colleagues and also Ukrainian refugees now in other countries.

The aim is to develop sustainable, concrete initiatives focusing on our community’s area of expertise in language assessment and education, and to identify how and to what degree EALTA as an organization can support those initiatives (financially, logistically, by facilitating access to experts in our community, etc).

When: Friday June 3, 12:30 – 14:00

Where: Budapest, Hungary, at the Central European University EALTA 2022 conference and online

Format

 • A coordinating committee has been set up to coordinate the meeting and outcomes.

 • UALTA have already provided a set of draft ideas for areas of support, including the provision of training and professional development particularly in online assessment, as well as support in identifying, developing and providing access to quality assessment resources.

 • The meeting will focus on these initiatives but also consider ideas from the wider community including around the supply of assessment resources.

 • The meeting will be hybrid. A room will be provided for colleagues who will be at the conference. The committee are hopes to provide online access for colleagues to participate.

 • UALTA colleagues, if they are able, will address the meeting and take part in the session online.

Outcomes

 • We want the meeting to identify a series of concrete proposals which can be then put to the AGM on Saturday for official EALTA backing

 • The proposals will include establishing a task force of EALTA members to oversee and help deliver the initiatives agreed

Next Steps

 • Interested individuals should email the members of the coordinating committee below (please include all 3 on the address list so that emails will be picked up).

 • Claudia Harsch (harsch@uni-bremen.de)

 • Mina Patel (mina.patel@britishcouncil.org)

 • Jamie Dunlea (Jamie.dunlea@britishcouncil.org)

 • Please use the subject line: EALTA special meeting for Ukraine

 • A more detailed agenda will be sent to participants who register interest closer to the date.

КВІТНЕВА ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

Чергове зібрання її відбудеться традиційно в другий вівторок квітня, 12-го числа о 18.00.

Спробуємо провести зібрання у системі Zoom, а на порядку денному теж традиційне і єдине питання: "Міжнародний конкурс студентських творів "Жива троянда".

До участі в конкурсі запрошуються студенти спеціальності "Літературна творчість", а також - студенти інших спеціальностей, у яких виявився нахил до письменницької праці

Прочитані в Zoomі твори, а також твори всіх, хто не зміг прочитати, слід буде надіслати на електронну адресу ст. лаборанта Центру літературної творочості ННІФ КНУ iмені Тараса Шевченка Марини Єщенко (poltava.proza@gmail.com) або на ел. адресу голови журі конкурсу Антона Іщука (ischukanton2002@gmail.com).

Надіслані на конкурс твори студентів українських та зарубіжних університетів розгляне журі в такому складі:

Антон Іщук - голова журі, староста Літературної студії.

Члени журі (за згодою):

Світлана Вертола - поетка, випускниця "Літературної творчості".

Дмитро Зозуля - поет і прозаїк, випускник "Літературної творчості"

Богдан Братусь - поет, студент "Літературної творчості".

Ілона Михніцька - поетка, прозаїк, драматург, студентка "Літературної творчості".

Призерів конкурсу (1-ше-3-тє місця) буде визначено за трьома номінаціями: поезія, проза і драматургія, літературна критика.

Підсумків конкурсу чекаємо через місяць - у другий вівторок травня 2022 р..

Грамоти і дипломи призерам конкурсу буде вручено в новому навчальному році - на першому зібранні Літературної студії імені Максима Рильського у другий вівторок вересня місяця 2022 р.

Проведемо конкурс на високому професійному рівні, наперекір рашистському агресору: "Коли гримлять гармати - музи не мовчать".

Центр літературної творчості ННІФ КНУ імені Тараса Шевченка.

P.S. Посилання в Zumi на участь у конкурсі 12/04/2022 р. о 18.00 таке: https://us04web.zoom.us/j/7709207721...

Join our Cloud HD Video Meeting

Конкурс наукових робіт, есе та художніх творів на тему: «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І СУЧАСНІСТЬ: БІОГРАФІЯ, ТВОРЧІСТЬ, СВІТОГЛЯД»


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут філології

Кафедра історії української літератури, теорії літератури

і літературної творчості

Інформаційне повідомлення

КОНКУРС

наукових робіт, есе та художніх творів на тему:

«ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І СУЧАСНІСТЬ:

БІОГРАФІЯ, ТВОРЧІСТЬ, СВІТОГЛЯД»

12 травня 2022 року

До відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка організовує конкурс наукових робіт, есе, художніх творів (поезія, новела), присвячених темі: «Григорій Сковорода і сучасність: біографія, творчість, світогляд».

До участі запрошуються школярі та студенти.

Мета конкурсу – презентувати сучасне осмислення феномену Григорія Сковороди, підтримати розвиток обдарованої молоді, зацікавити науковою роботою, заохотити до критичного мислення і творчого пошуку у сфері філологічних досліджень.

Етапи конкурсу:

Подання конкурсних робіт – до 30 квітня 2022 року.

Оцінювання поданих робіт експертною комісією – до 7 травня 2022 року.

Оголошення результатів конкурсу – 12 травня 2022 року.

Вимоги до робіт:

У конкурсі беруть участь роботи українською мовою, які відповідають таким вимогам;

 • Обсяг наукової роботи, есе, художнього твору (поезія, новела) не повинен перевищувати 1500 слів;

 • Файл у форматі doc, docx, pdf;

 • Робота має містити оригінальні думки і бути результатом творчого пошуку учасника конкурсу, заснованого на авторському аналізі біографії, творчості, світогляду Григорія Сковороди у контексті сучасних наукових і творчих інтерпретацій;

 • Конкурсні роботи мають відповідати вимогам і принципам доброчесності. Всі цитати повинні бути оформлені належним чином – відповідно до вимог академічної доброчесності;

Тема електронного листа повинна містити примітку «Конкурс Г. Сковорода – 2022»;

Усі конкурсні роботи мають бути надіслані не пізніше 23.59 години 30 квітня 2021 року.

Оцінка робіт та визначення переможців конкурсу:

Оцінка наукових робіт, есе, поезій та визначення переможців проводить журі у складі:

Голова журі:

 • Олена Романенко, заступник директора ННІФ з наукової роботи.

Члени журі:

 • Оксана Сліпушко, завідувач кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості.

 • Лариса Шевченко, завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації.

 • Анатолій Мойсієнко, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики.

 • Юрій Ковалів, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості.

 • Анатолій Ткаченко, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості.

 • Лідія Гнатюк, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики.

 • Олександр Богомолець-Бараш, аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики.

 • Марина Мицюк, аспірант кафедри фольклористики.

 • Марія Севастюк, аспірант кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови.

Критерії оцінювання робіт:

Відповідність наукової роботи, есе, художнього твору темі, меті та умовам конкурсу – максимум 10 балів;

Наявність власної аргументованої точки зору – 5 балів;

Формулювання висновків, особиста оцінка автора – 5 балів;

Творчий підхід, оригінальність стилю – 5 балів.

Максимальний бал, який можуть отримати учасники конкурсу – 25 балів.

Переможці конкурсу отримують сертифікат, кращі роботи будуть передані до редакційних колегій збірника наукових праць «Літературознавчі студії» (Вип. 22, 2022 рік) та альманаху «Сполучник» (2022 р.) – редакційні колегії ухвалять рішення про оприлюднення робіт конкурсантів.

Роботи надсилати на електронну адресу: ukr.lit.knu@ukr.net

VІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

7–8 квітня 2022 року відбудуться

VІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених

«ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ:

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Заплановано обговорення актуальних тенденцій розвитку у філологічній науці, новаторських підходів у вивченні історії літератури, лінгвістики, перекладознавства, фольклористики, теорії літератури, методики викладання мов і літератур у закладах освіти, актуальних тенденцій та концептуальних ідей вітчизняної та зарубіжної філології.

Формат наукових читань – відповідно до епідеміологічної ситуації на момент проведення.

Для участі у наукових читаннях просимо до 22 березня 2022 року надіслати матеріали конференції (тези) та заповнити реєстраційну форму учасника. Тема електронного листа повинна містити примітку – наукові_читання_2022_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку наукових читань. Обсяг тез – до 3000 знаків.

Реєстраційна форма:

https://docs.google.com/forms/d/1AT3doiitaYSmDiSBv-tjo8YJk7WYK9fCQ82GXc1KzO8/edit

Тези надіслати за такою адресою: philolog_kogalo@ukr.net

Оформлюються тези відповідно до таких вимог:

1. Прізвище, імʼя, освітній ступінь (бакалавр / магістр).

2. Прізвище та імʼя, науковий ступінь та вчене звання – наукового керівника.

3. Назва доповіді.

4. Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу), який відповідає вимогам академічної доброчесності.

5. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іваненко О.І., магістр, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка Петренко О. М., д.філол.н., проф., науковий керівник

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ

ДРАМАТУРГІЇ

ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

ЛІТЕРАТУРА

1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.

2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с. …

3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.

За підсумками наукових читань і рішенням редакційних колегій матеріали виступів можуть бути опубліковані у наукових виданнях Інституту філології: «Мовні та концептуальні картини світу», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика».

Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 86. Телефон для довідок: (044) 239-34-69.


Міжнародна науково‑практична конференція «Сучасне шевченкознавство: мультидисциплінарні дискурси»


Організатори:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Варшавський університет

Познанський університет імені Адама Міцкевича

Навчально-науковий інститут філології

Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості

Кафедра україністики Варшавського університету

Кафедра україністики Познанського університету імені Адама Міцкевича

Всеукраїнський навчально‑науковий центр шевченкознавства

Запрошуємо до участі у роботі щорічної конференції, яка відбудеться

10 – 11 березня 2022 року.

Тематика і напрями:

· Тарас Шевченко в українському націєтворчому просторі.

· Тарас Шевченко в діалозі культур.

· Наукова й критична рецепція творчості Тараса Шевченка.

· Творчість Тараса Шевченка в сучасних перекладах мовами світу.

· Сучасна інтерпретація та нові факти в шевченкознавстві.

· Нові лінгвістичні прочитання творчості Тараса Шевченка.

· Фольклористичні та інтермедіальні студії.

Просимо подавати теми доповідей та контактну інформацію до 18.02.2022 р. Для цього необхідно заповнити реєстраційну форму учасника конференції: https://docs.google.com/forms/d/1geEHsj7Id-0zr4syviOMj6dp_SS0zCNmKaDhhjgRTRY/edit


У визначенні форми проведення конференції будуть враховані рекомендації МОЗ України, а також Постанови Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.


Після проведення конференції планується випуск збірника наукових праць «Шевченкознавчі студії». Вимоги до оформлення статей подані у додатку 1, а також на офіційному сайті збірника: https://shz-st.knu.ua/index.php/shz-st/information/authors.


Додаткову інформацію можете отримати: м. Київ, б‑р Тараса Шевченка, 14, 2 поверх, кім. 80; тел.: (044) 239-34-30; shevchenko.center@gmail.com (Всеукраїнський навчально‑науковий центр шевченкознавства).


ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО ННІФ КНУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Традиційно збираємося другого вівторка - 14 ГРУДНЯ 2021 р. о 13.00 у 63-й (мистецькій) залі Гуманітарного корпусу Київського університету (БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 14). Але - ДИСТАНЦІЙНО!

Поговоримо й послухаємо ПРО:

1. Шана видатним літераторам, які нещодавно відзначили б свою круглу (чи напівкруглу) дату: Михайло Драгоманов (180), Сергій Єфремов (145), Микола Вінграновський (85), Григір Тютюнник (90). Що ми знаємо про них?

2. Нові свої твори читають студійці 4-го курсу. Спеціальності "Літературна творчість" та інших спеціальностей Київського та всіх охочих університетів України і зарубіжжя.. А ми - обговорюємо!

3. "Вільний мікрофон". Читають свої твори всі охочі.

Свої твори і роздуми про них та ювілейних літераторів надсилати на електронну адресу ст. лаборанта Центру літературної творчості Марини Єщенко - poltava.proza@gmail.com

Або на сторінку у ФБ старости літстудії Антона Іщука.

Центр літературної творчості ННІФ КНУ імені Тараса Шевченка

«Мрія у хвилі»: одіссея новогрецької прози Україною.

Презентація антології новогрецької прози кінця 19 – початку 20 ст. (видавництво Aпріорі, Львів, 2021)

Суперечливе полотно тем та образів, що віддзеркалює становлення грецької держави та «перевідкриття» себе грецькою нацією, – так можна коротко cхарактеризувати новогрецьку літературу кінця 19 – початку 20 ст. Літературу, яка намагається втримати єднальну нитку між візантійською та античною традиціями – і водночас прагне наслідувати й підтримувати діалог із західноєвропейськими літературами.

У творчості трьох великих новогрецьких прозаїків (Йоргос Візіїнос, Александрос Пападіямандис, Еммануїл Роїдис) постають теми самоідентифікації та ідентичності, індивідуальної свободи і колективної відповідальності, антагонізму і співзалежності духовного й мирського та багато інших.

Греція… Тут навіть каміння розуміє Гомера, а його слово триває у творах новогрецьких авторів…

Учасники:

- видавництво «Апріорі»;

- перекладачі та філологи: Світлана Гриценко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Ліна Глущенко (Львівський національний університет імені Івана Франка), Роман Кисельов (Інститут літератури імені Т.Шевченка НАНУ), Мар’яна Мокрівська (Львівський національний університет імені Івана Франка), Софроніс Парадисопулос (одеська філія Фонду грецької культури), Андрій Савенко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Богдан Чернюх (Львівський національний університет імені Івана Франка);

- представники посольства Греції в Україні.

Модератор – Андрій Любка.

Захід відбудеться 10 грудня 2021 р. о 16.00 на платформі Zoom за посиланням:

https://zoom.us/j/2432168375?pwd=a0R6V1JaanJjZU8zWURjSnUzdHhpdz09

Співорганізатори: Центр елліністичних студій та грецької культури імені Андрія Білецького (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Богдан Чернюх (Львівський національний університет імені Івана Франка), Видавництво Apriori, Центр грецької мови та культури імені Арсенія Еласонського (Львівський національний університет імені Івана Франка).Міжнародний вебінар «УКРАЇНА - КРАЇНИ СХОДУ: ДОМІНАНТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ»


Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародного вебінару

«УКРАЇНА - КРАЇНИ СХОДУ: ДОМІНАНТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ», який відбудеться 03 грудня 2021 р. об 11:30 на платформі Google-Meet:


http://meet.google.com/wvu-cdsm-tfz


У межах вебінару заплановано:

1. Виступ співробітниці відділу публічної дипломатії Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні пані Фарзане Ранджбар на тему:

«Міжкультурні стереотипи мешканців Ірану та України»

2. Виступ доктора політичних наук, другого секретаря з питань культури і гуманітарного співробітництва Посольства України в Ісламській Республіці Пакистан Олени Анатоліївни Борділовської на тему:

«Етнокультурні стереотипи про Пакистан: правда і вигадки»

3. Виступ представниці Ради освіти м. Канума (Японія) Ясинок Ольги В’ячеславівни на тему:

«Культурні стереотипи японців щодо України та шляхи їхнього подолання»

Модератори:


Олена Мазепова, д. філол. н., доцент, завідувачка каф. мов і літератур Близького та Середнього Сходу та

Тамара Комарницька, к. філол. н., доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу і Південно-Східної Азії.

Науково-практичний онлайн-семінар до сторічного ювілею видатного швейцарського письменника Фрідріха Дюрренматта


Кафедра зарубіжної літератури нашого Інституту запрошує 1 грудня 2021 року на Науково-практичний онлайн-семінар до сторічного ювілею видатного швейцарського письменника Фрідріха Дюрренматта «Сучасне прочитання творів класика ХХ століття».

Долучитися до заходу: https://us02web.zoom.us/j/88350883593...


Модератор: к.філол.н. Микола Ліпісівіцький.

Робочі мови: українська, німецька (з перекладом на українську).


У межах онлайн-семінару заплановано 5 виступів (по 15 хв.) літературознавців з України та Швейцарії з подальшим обговоренням (до 10 хв.). Німецькомовні виступи будуть заздалегідь перекладені українською та надані всім учасникам. Дискусія перекладатиметься усно під час події.

У програмі: вітальне слово завідувача кафедри зарубіжної літератури проф. Лілії Мірошниченко, виступи заступника Глави Місії Посольства Швейцарії Альваро Боргі, політичного радника Посольства Ноа Штробеля, куратора літературного спадку Ф.Дюрренматта в Національному літературному архіві Швейцарії д-р Ульріха Вебера, проф. кафедри зарубіжної літератури Івана Мегели, доцента кафедри зарубіжної літератури Миколи Ліпісівіцького, доцента кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка Леоніда Закалюжного, перекладачки, письменниці Наталки Сняданко, а також презентація студентських спроб перекладу п’єси «Фізики» Фрідріха Дюрренматта українською.

Програму Всеукраїнської конференції «МОВА, ЛІТЕРАТУРА, ПЕРЕКЛАД У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СВІТУ», яка відбудеться 4 – 5 листопада 2021 року в Навчально-науковому інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

https://docs.google.com/document/d/1D16SvrG_cMIEYNz2af4_Uv3ox-zr9CokXSroySD5_Xw/edit?usp=sharing

ПРОГРАМА_4-5 листопада.pd


Конкурсний відбір для участі в Міжнародному грантовому проєкті програми академічної мобільності Еразмус+ «Мова й мода»

Шановні студенти та аспіранти!

Оголошується конкурсний відбір для участі в Міжнародному грантовому проєкті програми академічної мобільності Еразмус+ «Мова й мода» з-поміж студентів та аспірантів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проєкт передбачає навчання на лінгвістичному факультеті Бірмінгемського сіті університету (Велика Британія) двох осіб протягом 5 або 12 місяців. Витрати на переліт, житло та проживання – за рахунок гранту.

Участь у конкурсі можуть брати студенти та аспіранти Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка невипускного року навчання. Обмеження зумовлене необхідністю забезпечити учасникам успішне завершення освітньої програми та отримання диплома в Інституті філології КНУ ім. Т.Шевченка.

Поїздка планується в період:

для стажування на 12 місяців – з липня 2022 до червня 2023,

для стажування на 5 місяців – з серпня до грудня 2022 або з лютого до червня 2023.

Для участі в конкурсі необхідно подати:

 1. статтю українською або англійською мовою на тему «Мова й мода» для публікації в колективній науковій монографії «Мова й мода» (детальніше про зміст проєкту дивіться нижче),

 2. мотиваційний лист у довільній формі, у якому зазначити, зокрема, чому Вас зацікавив цей проєкт, який внесок Ви хочете в нього зробити, знання та вміння з яких філологічних дисциплін ви хотіли би отримати й поглибити під час стажування,

 3. CV / резюме в форматі EUROPASS (див. форми для заповнення та роз’яснення, як це зробити, на сайті Europass. Europian Union: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv; https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en);

Матеріали подавати до 1 лютого 2022 року на адресу: language.fashion2022@gmail.com

Очікуваний рівень володіння англійською – Б1, що необхідно для навчання в британському Університеті. Знання мови можна буде засвідчити під час співбесіди, яку проводитиме відбіркова комісія з фіналістами конкурсу.

Відбір буде здійснювати комісія Бірмінгемського сіті університету на чолі з керівником проєкту.

З усіма питаннями звертатися за адресою: language.fashion2022@gmail.com. В темі листа зазначити: «Конкурс для студентів».

Координатор проєкту в Інституті філології КНУ ім. Т.Шевченка – д.філол.н. Ганна Черненко (067-224-66-53).


Шановні колеги!

Оголошується конкурс з-поміж науково-педагогічних працівників Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на участь в Міжнародному грантовому проєкті програми академічної мобільності Еразмус+ «Мова й мода». На конкурс пропонується одне місце учасника програми. Проєкт передбачає стажування (5 днів + 2 дні на дорогу), а також презентацію своєї лекції (1 академічна година) на лінгвістичному факультеті Бірмінгемського сіті університету (Велика Британія). Витрати на переліт, житло та проживання – за рахунок гранту.

Поїздка може бути здійснена у період з вересня 2022 до червня 2023.

Для участі в конкурсі необхідно подати:

 1. CV / резюме в форматі EUROPASS (див. форми для заповнення та роз’яснення, як це зробити, на сайті Europass. Europian Union: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv; https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en);

 2. список публікацій за темою;

 3. статтю українською або англійською мовою на тему «Мова й мода» для публікації в колективній науковій монографії «Мова й мода» (детальніше про зміст проєкту дивіться нижче);

 4. анотацію лекції, яку планується презентувати;

 5. мотиваційний лист у довільній формі, у якому зазначити, зокрема, чому Вас зацікавив цей проєкт, який внесок Ви хочете в нього зробити, що ви хотіли би отримати під час стажування для себе як науковця та викладача.

Матеріали подавати до 1 лютого 2022 року на адресу: language.fashion2022@gmail.com

Учасники проєкту повинні володіти англійською мовою на рівні, необхідному для професійного спілкування та прочитання лекції. Знання мови можна буде засвідчити під час співбесіди, яку проводитиме відбіркова комісія з фіналістами конкурсу.

Відбір буде здійснювати комісія Бірмінгемського сіті університету на чолі з керівником проєкту.

З усіма питаннями звертатися за адресою: language.fashion2022@gmail.com. В темі листа зазначити «Стажування для науково-педагогічних працівників».


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Міжнародний проєкт «Мова й мода» виконується в рамках програми академічної мобільноті Еразмус+. Його мета – дослідити питання співвідношення, перетину і взаємодії мови та моди.

Індустрія моди охоплює не лише одяг, архітектуру та інші артефакти, що стають маркерами часу. Ми говоримо про модні слова, модні концепції. Імовірно, можна говорити й про модні смисли – цінності, які транслюють і відстоюють з особливим ентузіазмом на тому чи іншому етапі історії.

Модне сьогодні – завтра буде вивчатися як «смак епохи» (М. Костомаров), або – уникаючи метафор – як її культура.

Зв'язок мови й моди не лише в тому, що існують модні й немодні слова, популярні й непопулярні типи дискурсу, жанри тощо. Мова – це також інструмент, який обслуговує індустрію моди, забезпечує її не тільки термінологією, але й ресурсами для комунікації зі споживачем та між споживачами.

Мова коментарів, відгуків, рецензій, дискусій, які супроводжують події світу моди й зміни в її тенденціях, – це ще одна ланка, яке міцно пов'язує два явища, зафіксовані в назві задуманої монографії.

Один із проблемних аспектів такого дискурсу – це рухливість оцінок і цінностей. І тут виникає ще одне питання: чи можна стверджувати, що єдиною незмінною закономірністю в розвитку мови й моди була й залишається тенденція до розширення діапазону норми й розхитування соціальних бар'єрів?

Можливість ретроспективного переосмислення названих явищ і процесів у мові й моді надають дослідження розмаїтих форм гри із часом – спроб поєднати в одному тексті (будь-якої семіотичної системи) конотації, слова й речі різних історичних епох. Це можуть бути архаїзми та анахронізми в дискурсі, історичні літературні жанри, включно з альтернативною історією, або ж вінтаж і реконструкція – у мистецтві.

Матеріали, подані для публікації в колективній науковій міждисциплінарній монографії «Мова й мода», мають бути обсягом 3000-5000 слів й оформлені за такими правилами.

Шрифт – Arial 12.

Шрифт для прикладів і текстових ілюстрацій – курсив.

Міжрядковий інтервал – 1,5.

Поля – Normal, по 2,54 см.

Мова – російська, українська, англійська.

Матеріали російською та українською мовами повинні супроводжуватися розгорнутою англомовною анотацією обсягом близько 500 слів.

#КНУЕхроОсінь2021

Вступнику! Вже цієї суботи, 9 жовтня 2021 року, на тебе чекає зустріч із представниками керівництва та кафедр Інститутут філології в межах #КНУExpo!


Розклад наших заходів:


10:00-15:00 - консультації від представників кафедр і студпарламенту щодо освітніх програм ( 12 і 27 кімнати Наукової бібліотеки імені М.Максимовича, вул. Володимирська, 58)


10:00 - виступ ансамблю кафедри фольклористики (у дворику червоного корпусу, вулиця Володимирська, 60)


12:30 - презентація освітніх програм Інституту філології (кімната 12 Наукової бібліотеки імені М.Максимовича,

вул. Володимирська, 58)


Увага!У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні й Києві зокрема у приміщеннях КНУ імені Тараса Шевченка діє масковий режим! В одній аудиторії може перебувати не більше 40 осіб.


До зустрічі!

Анонс наукового семінару присвячений 95-річчю від дня народження

доктора філологічних наук, професора, професора кафедри зарубіжної літератури, Заслуженого професора ШАХОВОЇ КІРИ ОЛЕКСАНДРІВНИ


НАУКОВИЙ СЕМІНАР

кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка,

присвячений 95-річчю від дня народження

доктора філологічних наук, професора, професора кафедри зарубіжної літератури, Заслуженого професора Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

ШАХОВОЇ КІРИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

(1926-2003)

Модератор – канд. філологічних наук, професор Жлуктенко Н.Ю.

Вступне слово - завідуюча кафедри зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор МІРОШНИЧЕНКО Лілія Ярославівна

З доповідями про відому дослідницю зарубіжної літератури, видатну представницю філологічної школи Київського університету виступають:

1. Доктор філологічних наук, доцент БОЙНІЦЬКА Ольга Сергіївна

Портрети митців Кіри Шахової

2. Доктор філософських наук, професор КРИВДА Наталія Юріївна

Панорамне бачення історії в курсах Кіри Олександрівни Шахової.

3 . Кандидат філологічних наук, професор ЖЛУКТЕНКО Наталя Юріївна

Драматургія в науковому доробкові К.О. Шахової: проблеми оновлення

мистецької традиції

4. Кандидат філологічних наук, доцент ЛЮБАРЕЦЬ Наталія Олексіївна

Інтермедіальність як викладацька стратегія К.О. Шахової.

5. Кандидат філологічних наук, доцент МАТАСОВА Юліана Ревівна

«Поетичне» слово авторки-виконавиці: Торі Еймос та її пісенна лірика

Кафедра зарубіжної літератури запрошує до участі в нашому зібранні колег Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка та інших вищих навчальних закладів, які знали професора К.О. Шахову та мають бажання приєднатися до дискусії.

12.10. 2021, об 11.00 – 13.00

в режимі оn-line

https://us02web.zoom.us/j/81745982445?pwd=SzN4eDc5aW5STmg0Qm8vWjRKUll6dz09

Meeting ID: 817 4598 2445

Passcode: 007122

Анонс Всеукраїнської конференції «МОВА, ЛІТЕРАТУРА, ПЕРЕКЛАД У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СВІТУ»


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у Всеукраїнській конференції

«МОВА, ЛІТЕРАТУРА, ПЕРЕКЛАД

У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СВІТУ»,

яка відбудеться 4 – 5 листопада 2021 року

в Інституті філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У межах конференції заплановано проведення урочистого пленарного засідання з нагоди 20-річчя заснування Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЛОЛОГІЇ».

Під час конференції передбачається обговорення актуальних питань розвитку сучасної філологічної науки – у межах роботи круглих столів та секцій за такими тематичними напрямами:

· Історія літератури: перспективи дослідження

· Плюралізм методологій – імператив сучасного літературознавства?

· Тенденції розвитку сучасної лінгвістики

· Дискусійні проблеми сучасної стилістики

· Сучасні мови у комунікативному просторі: когнітивні та соціокультурні аспекти

· Англійська мова в сучасному комунікативному просторі

· Актуальні проблеми іспано-італійської філології у руслі міждисциплінарного підходу

· Переклад з романських мов в Україні: нові можливості у світлі нових вимог

· Нові вектори германістичних студій у сучасному полікультурному просторі

· Лінгвістичні виміри міжкультурної комунікації України з країнами Сходу

· Актуальні дискурсивні практики у комунікативному просторі мови та літератури

· Тюркська філологія у науковому контексті сучасної України

· Сучасне перекладознавство: актуальні аспекти наукових досліджень

· Переклад як система: нові дослідницькі підходи

Також у межах роботи конференції буде проведено круглий стіл на честь ювілею професора Костянтина Тищенка під назвою «Метатеоретичні засади досліджень у галузі східної філології».

Формат конференції – відповідно до епідеміологічної ситуації на момент проведення.

Робочі мови конференції: словʼянські, західноєвропейські та східні мови.

Для участі просимо до 25 жовтня 2021 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKc6_B5nQ1GJjZJuVeKNVfFx7CdIXuY3N1ZTIGvvbvL-sGOg/viewform

Учасники конференції можуть також опублікувати статті у науковому виданні Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Мовні та концептуальні картини світу». Орієнтовна вартість сторінки становить 65 грн. – сплачується після рецензування та затвердження до друку.

Статті приймаємо на адресу: philolog_kogalo@ukr.net до 25 листопада 2021 року відповідно до вимог видань (див. вимоги за посиланням:

http://mova.knu.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9/ ). Звертаємо також Вашу увагу, що до статті потрібно подати файл із відомостями про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по батькові повністю; посада, місце роботи; наукове звання, науковий ступінь; контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти); ORCID; українською та/або англійською мовами.

Координатори конференції:

д. філол. н., проф. Романенко Олена Віталіївна,

Бойчук Наталія Олександрівна.

Телефон для довідок: (044) 239-34-69,

e-mail: philolog_kogalo@ukr.net

Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14,

каб. 86.


Програма конференції:Програма конференції Мова, література, переклад у комунікативному просторі сучасності.pdf

Анонс Дня відчинених дверей


Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 17 червня 2021 року о 15.00 в онлайновому форматі проведе зустріч зі вступниками. Запрошуємо на платформу Google meet всіх зацікавлених Інститутом філології та його освітніми програмами.

Цей осередок філологічної освіти готує фахівців із понад тридцяти мов і літератур світу, кожного року пропонуючи вступникам нові освітні програми з урахуванням міжнародних стандартів та вимог ринку праці й сучасного життя. В університеті за останні десять років запроваджено ряд філологічних освітніх програм із вивчення рідкісних, екзотичних і, безумовно, потрібних для країни мов та літератур. Це зокрема індонезійська, в’єтнамська (в Україні підготовку фахівців із цих мов здійснює тільки Інститут філології), перська, шведська, білоруська, кримськотатарська, литовська мови. У 2016 році тут оголошено набір на іврит та на гагаузьку мови, а в 2017 році заплановано підготовку ще й з нідерландської (як третьої мови) та з азербайджанської мов. Для бакалаврів Інститут філології пропонує ряд магістерських освітніх програм, дисципліни яких викладатимуться іноземними мовами.

Тож, запрошуємо на знайомство з інститутом усіх, хто мріє про вивчення філології в одному з найстаріших і найавторитетніших університетів України. Ви зможете дізнатися про новації цьогорічної вступної кампанії, поспілкуватися з керівництвом і студентським самоврядуванням Інституту, отримати консультації матеріали про умови навчання в інституті.

Чекаємо на Вас!

Дата: 17.06.21

Час: 15.00

Місце: Google meet https://meet.google.com/bqs-myaw-dtt

Додаткова інформація: press-centre_if@ukr.net, на сторінках у соцмережах: https://m.facebook.com/philolog.knu.ua

https://instagram.com/institute_of_philology_knu?utm_medium=copy_link

https://t.me/if_knu

https://youtube.com/channel/UC04rPj2QzvlHMtKNFvJ7yMw